Tietosuoja

Pohjois-Savon liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueen yleisestä kehittämisestä. Näiden tehtävien lainmukainen hoitaminen edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin tai asetuksiin, mutta usein myös suostumukseen. Pohjois-Savon liitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GPDR, General Data Protection Regulation) sekä tietosuojalakia.

Tietojen keräys, käsittely ja säilytys

Pohjois-Savon liitto kerää toimintansa kannalta vain olennaisia tietoja kuten nimiä ja yhteystietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon.

Henkilötiedot on suojattu erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä, joilla varmistutaan, että vain ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja, pääsevät niihin käsiksi. Työntekijöille on järjestetty tietosuojakoulutus.

Henkilötietoja säilytetään erilaisten lakien velvoittaman ajan. Säilytysaikoja on määritelty tarkemmin liiton arkistonmuodostussuunnitelmassa. Säilytysajoissa on huomioitu myös Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista.

Tietosuojaselosteissa esitellään tietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet tarkemmin. 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste
Rekrytointitietojen tietosuojaseloste
Sidonnaisuustietojen tietosuojaseloste
Turvakameran tietojen tietosuojaseloste
Kyselyiden tietosuojaseloste
TIlaisuuksien tietosuojaseloste