Hakuajat

Sivua päivitetty 9.4.2024

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Pohjois-Savon liiton EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille
Hakuaika 2.4.–6.6.2024
Hankehakuilmoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen EAKR-haku: Puhtaat ratkaisut
Hakuaika 2.4.–31.8.2024
Hankehakuilmoitus

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille
Hakuaika 2.4.–6.6.2024
Hankehakuilmoitus

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille
Hakuaika 2.4.–6.6.2024
Hankehakuilmoitus

Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Kuopion ekosysteemisopimus 2. hakukierros
Hakuaika 1.3.–30.4.2024
Hankehakuilmoitus
Kuopion Innovaatioekosysteemisopimus
Ekosysteemisopimusta tarkentava toimenpideliite

Kaikki avoimet hankehakuilmoitukset


Ideahaku luoville aloille Pohjois-Savossa

Hakuaika 15.4.–15.5.2024
Lue lisää


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha AKKE

Jatkuva haku
Lue lisää


Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

Jatkuva haku
Lue lisää


Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Jatkuva haku
Lue lisää

Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma 2023–2024

Ohjeita hakemusten valmisteluun

Kustannusmallit sekä palkka- ja matkakustannusten ilmoitustavat

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi