JTF-rahoitus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Sitä kohdennetaan 14 Suomen maakuntaan lieventämään turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä aiheutuvia sosioekonomisia haittavaikutuksia.

Pohjois-Savoon kanavoituu JTF-rahoitusta kaikkiaan 82 miljoonaa euroa, mistä 61 miljoonaa euroa avataan haettavaksi vuonna 2023. Rahoitusta käytetään Pohjois-Savon alueellisen JTF-suunnitelman toteuttamiseen ja sitä myöntävät Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus.

Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteet

  • Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen
  • Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
  • Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
  • Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

JTF-rahoitus Pohjois-Savossa -diaesitys
Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma
Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma-asiakirja (sisältää JTF-toimintalinjan)

Uutiset avainsanalla #JTF

Uutiskuva

Turvealan murroksessa otetaan isoja askelia

21.11.2023 | Vihreän siirtymän uusien materiaaliratkaisujen ja erityisesti kasvuturpeen korvaavien materiaalien kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Myös Pohjois-Savossa on alettu etsimään turpeelle ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja.  Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa JTF-rahoituksen myöntämistä kahdeksalle eri hankekokonaisuudelle.

Uutiskuva

Kunnille ja kuntayhtymille tarjolla EAKR- ja JTF-tukea

31.10.2023 | Pohjois-Savon liitossa on avoinna kaksi hakua, jotka kohdistuvat kuntien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointihankkeisiin. Molemmat haut päättyvät 15.12.2023.

Uutiskuva

Pohjois-Savon liiton JTF-hakuihin jätettiin 66 hakemusta

05.10.2023 | JTF-tukea haettiin kaikkiaan 21,5 miljoonaa euroa 29 eri hankekokonaisuuteen. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 28,49 miljoonaa euroa. Haku kunnille perusrakenteen investointeihin jatkuu edelleen 15.12.2023 saakka.

Uutiskuva

Pohjois-Savon liiton ensimmäiseen JTF-hankehakuun saapui 44 hakemusta

07.06.2023 | Pohjois-Savon liitto avasi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehaun kehittämis- ja investointihankkeille huhtikuussa. Ensimmäiseen määräaikaan (2.6.2023) mennessä jätettiin 44 hankehakemusta. Tukea haettiin yhteensä 12,7 miljoonan euron edestä.

Uutiskuva

EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä voidaan tehdä EURA 2021 -järjestelmässä

20.03.2023 | ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto voivat tehdä EAKR-yrityksen kehittämisavustusta ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevien tukipäätösten lisäksi nyt myös muita EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä.

Uutiskuva

Järvi-Suomi hakee ideoita vihreään siirtymään

14.01.2023 | Vihreän siirtymän kehittämishankkeisiin on vuonna 2023 tarjolla ennätysmäärä rahaa. 16.1.–17.2.2023 järjestetään ideahaku, jossa ELY-keskukset ja maakuntaliitot arvioivat ja antavat palautetta ideoista.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi