JTF-rahoitus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Sitä kohdennetaan 14 Suomen maakuntaan lieventämään turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä aiheutuvia sosioekonomisia haittavaikutuksia.

Pohjois-Savoon kanavoituu JTF-rahoitusta kaikkiaan 82 miljoonaa euroa, mistä 61 miljoonaa euroa avataan haettavaksi vuonna 2023. Rahoitusta käytetään Pohjois-Savon alueellisen JTF-suunnitelman toteuttamiseen ja sitä myöntävät Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus.

Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteet

  • Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen
  • Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
  • Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
  • Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

JTF-rahoitus Pohjois-Savossa -diaesitys
Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma
Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma-asiakirja (sisältää JTF-toimintalinjan)

Uutiset avainsanalla #JTF

Uutiskuva

Pohjois-Savon liiton ensimmäiseen JTF-hankehakuun saapui 44 hakemusta

07.06.2023 | Pohjois-Savon liitto avasi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehaun kehittämis- ja investointihankkeille huhtikuussa. Ensimmäiseen määräaikaan (2.6.2023) mennessä jätettiin 44 hankehakemusta. Tukea haettiin yhteensä 12,7 miljoonan euron edestä.

Uutiskuva

EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä voidaan tehdä EURA 2021 -järjestelmässä

20.03.2023 | ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto voivat tehdä EAKR-yrityksen kehittämisavustusta ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevien tukipäätösten lisäksi nyt myös muita EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä.

Uutiskuva

Järvi-Suomi hakee ideoita vihreään siirtymään

14.01.2023 | Vihreän siirtymän kehittämishankkeisiin on vuonna 2023 tarjolla ennätysmäärä rahaa. 16.1.–17.2.2023 järjestetään ideahaku, jossa ELY-keskukset ja maakuntaliitot arvioivat ja antavat palautetta ideoista.

Uutiskuva

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

21.12.2022 | Itä-Suomessa kauan odotettu päätös otettiin vastaan suurella tyytyväisyydellä. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteenlaskettu potti on muhkeat 141 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Pohjois-Savossa on jaossa yli 60 miljoonaa euroa JTF-rahaa

19.12.2022 | Pohjois-Savossa on haettavana ensi vuonna 61 miljoonan euron rahoituspotti ilmastoneutraalin talouden edistämiseen ja työllisyyden hoitamiseen.

Uutiskuva

Neljässä seututapaamisessa avataan JTF-rahoitusta

21.11.2022 | Järjestämme tammikuussa yhdessä ELY-keskuksen kanssa seututapaamisia, joissa esitellään JTF-rahoitusta ja sen käyttömahdollisuuksia.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi