JTF-rahoitus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Sitä kohdennetaan 14 Suomen maakuntaan lieventämään turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä aiheutuvia sosioekonomisia haittavaikutuksia.

Pohjois-Savoon kanavoituu JTF-rahoitusta kaikkiaan 82 miljoonaa euroa, mistä 61 miljoonaa euroa avattiin haettavaksi vuonna 2023. Rahoitusta käytetään Pohjois-Savon alueellisen JTF-suunnitelman toteuttamiseen ja sitä myöntävät Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus.

Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteet

  • Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön mahdollistaminen
  • Maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen
  • Energiahuollon varmistaminen ja energiaköyhyyden torjuminen
  • Energiateknologia-alan työpaikkojen turvaaminen

JTF-rahoitus Pohjois-Savossa -diaesitys
Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelma
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uutiset avainsanalla #JTF

Keitele lähtee valmistelemaan vihreän teollisuuden Master Plania

18.06.2024 | Master Planin tavoitteena on jalkauttaa vihreästä energiasta ja teknologiasta saatavia yritys- ja liiketoimintamahdollisuuksia kuntaan konkreettisiksi investoinneiksi ja kehittämistoimiksi, joita toteuttavat sekä kunta että yritykset.

Haku on avoinna

19.04.2024 | Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea JTF-tukea yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointeihin ja alueelliseen kehittämiseen. Haettavana on myös EAKR-tukea yritysten saavutettavuutta parantaviin liikennehankkeisiin. Haku päättyy 6. kesäkuuta.

Energiatiekartalla houkutellaan uusia investointeja Pohjois-Savoon

26.03.2024 | Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy kokoaa yhteen pakettiin maakunnan uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin. Energiatiekartta antaa pitkän aikavälin suuntaviivat Pohjois-Savon uusiutuvan energiantuotannon kehitystyölle. Sitä voidaan käyttää myös alueellisessa markkinoinnissa ja investorien etsinnässä. 

Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

11.03.2024 | Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueella toimii laaja energia-alan toimijoiden verkosto. Sen taloudellinen merkitys on suuri. Pohjois-Savossa hiilineutraaliin energiantuotantoon halutaan siirtyä hallitusti ja oikeudenmukaisesti vaarantamatta energiantuotannon huoltovarmuutta ja samalla hyödyntäen syntyviä raaka-ainevirtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

JTF-tukea haettavana 5,3 miljoonaa euroa alueelliseen kehittämiseen ja investointeihin

12.02.2024 | Pohjois-Savon liitossa on haettavana JTF-rahoitusta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Kehittämis- ja investointihankkeille on haettavana 3,3 miljoonaa euroa ja kuntien perusrakenteen investoinneille 2,0 miljoonaa euroa. Haut päättyvät 1.3.2024.

Savon ammattiopisto kehittää energiapuun korjuuta 1,5 miljoonalla eurolla – investointeja ja uutta osaamista

07.02.2024 | Savon ammattiopisto on saanut hankerahoitusta energiapuun korjuun kehittämiseen. Hankkeiden yhteisarvo on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Maarit Intke |Aluekehitysasiantuntija
+358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi