Kuopion seutu

Kuopion seudun maakuntakaava on ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen, kaikki maankäyttöluokat käsittävä maakuntakaava Pohjois-Savossa. Se linjaa, yhteen sovittaa ja pukee aluevarauksiksi valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet, mm. seudun väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä luonnon vahvan vetovoiman ja arvon. Tavoitteilla kehitetään Kuopion seutua kansallisena ja kansainvälisenä kaupunkikeskuksena.

Kaavassa määritellään seudun taajama-alueiden kasvusuunnat, keskustatoimintojen alueet, työpaikka-alueet sekä kaupan alueet. Merkittävimpinä yksittäisinä asioina ovat vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ja määrän ohjaus, liikennejärjestelmään liittyvä tavaraliikenteen logistiikan ratkaisut sekä vt9 Vaajasalon linjaus.

Maakuntakaava esitetään 1:100 000 -mittakaavassa ja 19.11.2018 tehtyjen muutoksen osalta 1:200 000 -mittakaavassa.
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan 3.7.2008. Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty muutoksia 7.12.2011, 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018. Tarkista ajantasaiset merkinnät maakuntakaavayhdistelmästä.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi