Rahoitetut hankkeet

Tältä sivulta löydät kaikki Pohjois-Savon liiton rahoittamat hankkeet vuosittain sekä puolivuosittain esitettynä rahoitustiedotteina.

2023
Vuonna 2023 myönsimme tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 22,45 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 33,21 miljoonaa euroa) 103 hankkeelle vuonna 2023. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tukea myönnettiin yhteensä 13,76 miljoonaa euroa 49 hankkeelle, jotka muodostivat 24 eri hankekokonaisuutta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea puolestaan myönnettiin yhteensä 6,93 miljoonaa euroa 22 hankkeelle, jotka muodostivat 7 hankekokonaisuutta.

Tukea myönnettiin aiempaa vilkkaammin myös kansallisista rahoituksista. AKKE (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) ja AIKO (alueelliset innovaatio ja kokeilut) -tukia myönnettiin 20 hankkeelle yhteensä 1,34 miljoonaa euroa. Lisäksi pohjoissavolaisten kuntien ylläpitämästä Pohjois-Savon kehittämisrahastosta myönnettiin tukea 11 hankkeelle yhteensä 313 700 euroa.

Kaikki myönnetyt tuet 2023 (pdf)
Myönnetyt tuet syyskaudella 1.7.–31.12.2023 (pdf)
Myönnetyt tuet kevätkaudella 1.1.–30.6.2023 (pdf)

2022
Vuonna 2022 myönsimme tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 3,53 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 7,13 miljoonaa euroa). Myönnetyn tuen kokonaismäärä oli poikkeuksellisen alhainen, sillä käytettävissä oli ohjelmakauden 2014–2020 viimeisimmät tuet ja uuden ohjelmakauden 2021–2027 rahoituspäätöksiä ei vielä oltu päästy tekemään EURA2021-tietojärjestelmästä johtuvista syistä. Myönnetty tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden on nähty parhaiten edistävän maakunnan elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä. Tukea kohdennettiin elinkeinoelämälähtöiseen TKI-toimintaan, kuten uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä erilaisten kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin vihreään talouteen siirtymisen toimia.

Kaikki myönnetyt tuet 2022 (pdf)
Myönnetyt tuet syyskaudella 1.7.–31.12.2022 (pdf)
Myönnetyt tuet kevätkaudella 1.1.–30.6.2022 (pdf)

2021
Vuonna 2021 myönsimme tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 7,35 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 11,44 miljoonaa euroa). Myönnetty tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden on nähty parhaiten edistävän maakunnan elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä. Tukea kohdennettiin elinkeinoelämälähtöiseen TKI-toimintaan, kuten uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä erilaisten kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin vihreään talouteen siirtymisen toimia sekä digitalisaation ja datan hyödyntämistä. Hop-On Hop-Off -bussin toiminnan kehittäminen on mielenkiintoinen avaus matkailun edistämiseksi.

Kaikki myönnetyt tuet 2021 (pdf)
Myönnetyt tuet syyskaudella 1.7.–31.12.2021 (pdf)
Myönnetyt tuet kevätkaudella 1.1.–30.6.2021 (pdf)

2020
Vuonna 2020 myönsimme tukea alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille yhteensä 9,3 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 15,7 miljoonaa euroa). Tämä on noin 40 % vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten tukea, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, myönnettiin kone- ja energiatekniikan toimialalle. Se on Pohjois-Savolle taloudellisesti merkittävin toimiala. Alan pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistumiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen satsataan merkittävästi koko maakunnan kattavalla hankkeella. Panostuksia laitetaan myös digitalisaation, automaation ja tekoälyn toimintaympäristöihin, sekä teollisen mittakaavan tarvelähtöisen pilotointi- ja testaus toiminnan kehittämiseen energia-alan yrityksille.

Kaikki myönnetyt tuet 2020 (pdf)
Rahoitetut hankkeet syyskaudella 1.7.–31.12.2020 (pdf)
Rahoitetut hankkeet kevätkaudella 1.1.–30.6.2020 (pdf)

2019
Tukea kohdennettiin uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin yritysryhmittymien toimintaa ja yritysalueiden liikenteellisten pullonkaulojen poistamista. Rahoitetut toimenpiteet luovat parempia edellytyksiä pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle. Eniten tukea myönnettiin hyvinvointiteknologian kehittämiseen, mm. alan laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen sekä terveysdatan hyödyntämiseen. Yksittäisistä hankkeista eniten tukea sai Kuopion vesiosaamiskeskittymä Kuopio Water Cluster 2,8 miljoonaa euroa. Matkailun kehittämistä Lakeland-verkostossa tuettiin myös mittavalla panostuksella, 1,4 miljoonalla eurolla.

Kaikki myönnetyt tuet 2019 (pdf)
Rahoitetut hankkeet syyskaudella 1.7.–31.12.2019 (pdf)
Rahoitetut hankkeet kevätkaudella 1.1.–30.6.2019 (pdf)

2018
Tukea kohdennettiin uusien menetelmien tai palveluiden kehittämiseen sekä tki-ympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Eniten tukea myönnettiin kone- ja energiateknologia-teemaan, mm. alan tki-ympäristöjen laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Muita Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja ovat elintarvikkeet, puunjalostus, hyvinvointiteknologia, matkailu, sekä läpäisevänä vesi ja biojalostus. Maakunnan vetovoimaisuuteen panostavaa Future Savo -hanketta tuettiin 1,5 miljoonalla eurolla. Eniten tukea sai 3D-tulostusympäristön kehittäminen. Rahoitetut toimenpiteet luovat parempia edellytyksiä pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle. Myönnetystä 16,4 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli 15,6 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 469 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa 305000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa 5 000 euroa.

Kaikki myönnetyt tuet 2018 (pdf)
Rahoitetut hankkeet syyskaudella 1.7.–31.12.2018 (pdf)
Rahoitetut hankkeet kevätkaudella 1.1.–30.6.2018 (pdf)

2017
Vuonna 2017 myönsimme kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (hankkeiden koko-naiskustannukset 11,8 miljoonaa euroa). Eniten tukea myönnettiin terveysklusteri-teemaan, mm. alan tki-ympäristöjen laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Muita Pohjois-Savon kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet, puun ja biojalostus sekä vesi ja ilma. Yksittäisistä hankkeista eniten tukea, yli 1,1 miljoonaa euroa, kohdennettiin Technogrowth 2020 -hankkeelle, jossa vahvistetaan teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyötä, uudistumista ja kilpailukykyä.

Kaikki myönnetyt tuet 2017 (pdf)
Rahoitetut hankkeet syyskaudella 1.7.–31.12.2017 (pdf)
Rahoitetut hankkeet kevätkaudella 1.1.–30.6.2017 (pdf)

Rahoitetut AKKE- ja AIKO -hankkeet löydät sivulta Rahoitetut AKKE- ja AIKO-hankkeet.

Tehdyt rahoituspäätökset löydät sivulta Rahoituspäätökset.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi