Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Kehittämisrahaston rahoitusta voi myös hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitus) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa, mutta ei investointihankkeissa.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityisen painavista syistä avustus voi olla tätäkin suurempi.

Kuka voi hakea?
Avustuksia voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muualla oleville edellä mainituille organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen.

Miten haetaan?
Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton rahoitushakemuksella, joka toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna Pohjois-Savon liiton kirjaamoon osoitteseen kirjaamo@pohjois-savo.fi

Tukea voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Jos kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun hankkeen osarahoitukseen, tulee kehittämisrahaston hakemus jättää samanaikaisesti. Hakija on velvollinen neuvottelemaan hankkeesta Pohjois-Savon Liiton kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Lomakkeet tuen hakemista ja toteuttamista varten löydät sivulta Ohjeet ja lomakkeet.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Sari Lappi |Erityisasiantuntija
+358447142602 sari.lappi@pohjois-savo.fi