Hankerahoitus

Rahoitamme tekoja, jotka lisäävät maakunnan innovatiivisuutta, hiilineutraaliutta ja saavutettavuutta. Myönnämme elinkeinojen kehittymistä sekä maakunnan työllisyyttä ja vetovoimaa edistäville kehittämis- ja investointihankkeille seuraavia rahoituksia:

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja uusia teknologioita. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeissa edistetään digitalisaatiota, energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja edistetään ilmastonmuutokseen varautumista. Tukea voidaan myös kohdentaa kuntalähtöisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin tieliikenneinvestointeihin.
Lue lisää EAKR-rahoituksesta

JTF-rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä osaamisen kehittämiseen.
Lue lisää JTF-rahoituksesta

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sitä toteuttavan uuden kasvun suunnitelman mukaiseen kehittämiseen.

Haettavissa on myös AIKO-määrärahaa, jota kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka vahvistavat elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tai vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.
Lue lisää AKKE- ja AIKO-rahoituksesta

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.
Lue lisää kehittämisrahastosta

Kullakin rahoitusvälineellä on omat rajauksensa sen käyttökohteista, jotka on avattu rahoituskohtaisilla sivuilla.

Kaikella myönnettävällä hanketuella edistetään maakuntaohjelman 2021–2025 ja sitä tarkentavan Uuden kasvun suunnitelman 2022–2023 toteutumista. Uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 linjaa AKKE-elpymistuen kohdentamista.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista ja se linjaa maakunnan käytössä olevien kehittämisvarojen kohdentamisen. Siihen on koottu ne toimenpiteet, joita tavoitellaan toteutettavan kahden seuraavan vuoden aikana ja joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuetaan työttömiä, kasvatetaan osaamista sekä parannetaan väestön hyvinvointia.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024 (linkki)
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 (pdf)
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 (pdf)

Myönnettävissä oleva rahoitus

Huom! Taulukko on optimoitu työpöytäselaimelle.

Rahoituslähde Kohdentaminen Hakuaika
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
kausi 2021–2027
 • Innovatiivinen Suomi (TKI, digitalisaatio, pk-yritystoiminta)
 • Hiilineutraali Suomi (energiatehokkuus, ilmastonmuutos, kiertotalous)
 • Saavutettavampi Suomi (kuntien pienimuotoiset liikennehankkeet)
2.10.–15.12.2023 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF
kausi 2021–2027
 • Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
 • TKI-toiminta

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille 30.9.–15.12.2023

Kehittämishankkeiden osalta haku avataan, mikäli tukea on myönnettävissä

8.1.–29.2.2024 haku avataan, mikäli tukea on myönnettävissä

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha AKKE
 • Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet
 • TKI-toiminta

Jatkuva haku

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

 • Maakuntaohjelman mukaiset kehittämishankkeet
 • Venäjän hyökkäyssodan haittojen lieventäminen (elinkeinoelämä/pakolaisuus näkökulmat)
Jatkuva haku

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

 • Painopisteinä yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet
 • Osarahoitus EU- ja muihin hankkeisiin
 • Kuntien yhteistyö ja yhteiset hankkeet
 • Muut maakuntaohjelman mukaiset hankkeet
Jatkuva haku

 

Uutiset avainsanalla #rahoitus

Uutiskuva

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakuntien liitot ohjaavat kestävälle polulle

30.11.2023 | Itä-Suomen maakuntien liittojen tehtävänä on edistää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liitoista löytyy apua ja asiantuntemusta kestävään kehitykseen, kasvuun, kilpailukykyyn ja elinympäristön laatuun liittyvissä kysymyksissä. Katso uusi video! 

Uutiskuva

Syksyn EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille on avautunut

02.10.2023 | Haettavana on yhteensä 8,91 miljoonaa euroa, jota julkisorganisaatiot voivat hakea mm. elinkeinoelämälähtöiseen tki-toimintaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä pk-yritysten saavutettavuutta edistäviin liikenneinvestointeihin.

Uutiskuva

AKKE–määrärahaa haettavana alueellista TKI-toimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin

30.08.2023 | Pohjois-Savon liitto avaa haettavaksi 450 000 euroa AKKE-määrärahaa kehittämishankkeille, joilla edistetään alueellista TKI-toimintaa. Tukea voidaan myöntää kuntien kehitysyhtiöille ja muille yrityksiä kehittäville organisaatioille.

Uutiskuva

AKKE–määrärahaa haettavana alueellista TKI-toimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin

21.06.2023 | Pohjois-Savon liitto avaa haettavaksi 450 000 euroa AKKE-määrärahaa (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) kehittämishankkeille, joilla edistetään alueellista TKI-toimintaa. Tukea voidaan myöntää kuntien kehitysyhtiöille ja muille yrityksiä kehittäville organisaatioille.

Uutiskuva

Veturiyritykset kuljettavat Pohjois-Savon pk-yrityksiä kasvuun

23.05.2023 | Uudessa EU-hankkeessa pohjoissavolaisia pk-yrityksiä aletaan ohjaamaan kasvun raiteille suurten veturiyritysten perässä. Uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kauppaa on löydettävissä eturivin yritysten vetämissä verkostoissa ja niissä toteutettavissa t&k-hankkeissa.

Uutiskuva

Maakunnan osaajapulaan haetaan uusia ratkaisuja

23.05.2023 | Kuopion kaupunki käynnistää syksyllä 2023 yhdessä yritys-, oppilaitos- ja kuntakumppaneiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa EU-rahoitteisen hankkeen työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 632 000 euron rahoituksen myöntämistä kaksivuotiselle hankkeelle Euroopan sosiaalirahastosta.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi
Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi