Hankerahoitus

Rahoitamme tekoja, jotka lisäävät maakunnan innovatiivisuutta, hiilineutraaliutta ja saavutettavuutta. Myönnämme elinkeinojen kehittymistä edistäville kehittämis- ja investointihankkeille seuraavia rahoituksia:

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja uusia teknologioita. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeissa edistetään digitalisaatiota, energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja edistetään ilmastonmuutokseen varautumista. Tukea voidaan myös kohdentaa kuntalähtöisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin tieliikenneinvestointeihin.
Lue lisää EAKR-rahoituksesta

JTF-rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä osaamisen kehittämiseen.
Lue lisää JTF-rahoituksesta

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sitä toteuttavan uuden kasvun suunnitelman mukaiseen kehittämiseen.

Haettavissa on myös AIKO-määrärahaa, jota kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka vahvistavat elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tai vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.
Lue lisää AKKE- ja AIKO-rahoituksesta

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.
Lue lisää kehittämisrahastosta

Kullakin rahoitusvälineellä on omat rajauksensa sen käyttökohteista, jotka on avattu rahoituskohtaisilla sivuilla.

Kaikella myönnettävällä hanketuella edistetään maakuntaohjelman 2021-2025 ja sitä tarkentavan Uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 toteutumista. Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista ja se linjaa maakunnan käytössä olevien kehittämisvarojen kohdentamisen. Siihen on koottu ne toimenpiteet, joita tavoitellaan toteutettavan kahden seuraavan vuoden aikana ja joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuetaan työttömiä, kasvatetaan osaamista sekä parannetaan väestön hyvinvointia.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 (pdf)
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 (pdf)

Uutiset avainsanalla #rahoitus

Uutiskuva

Veturiyritykset kuljettavat Pohjois-Savon pk-yrityksiä kasvuun

23.05.2023 | Uudessa EU-hankkeessa pohjoissavolaisia pk-yrityksiä aletaan ohjaamaan kasvun raiteille suurten veturiyritysten perässä. Uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kauppaa on löydettävissä eturivin yritysten vetämissä verkostoissa ja niissä toteutettavissa t&k-hankkeissa.

Uutiskuva

Maakunnan osaajapulaan haetaan uusia ratkaisuja

23.05.2023 | Kuopion kaupunki käynnistää syksyllä 2023 yhdessä yritys-, oppilaitos- ja kuntakumppaneiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa EU-rahoitteisen hankkeen työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 632 000 euron rahoituksen myöntämistä kaksivuotiselle hankkeelle Euroopan sosiaalirahastosta.

Uutiskuva

Kevään EAKR-hankehaussa jätettiin kymmenen hakemusta

11.05.2023 | Euroopan aluekehitysrahaston hankehaku päättyi 5. toukokuuta. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan kymmenen kappaletta. Rahoitusta haetaan 2,1 miljoonan euron edestä. Hakemusten kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Pohjois-Savon liitossa on haettavana JTF-tukea vihreän siirtymän hankkeille

18.04.2023 | Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hankehakua. Vihreän talouden uusiin ratkaisuihin on tarjolla JTF-rahoitusta yli 27 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamisessa on iso potentiaali

24.01.2023 | Savonia-ammattikorkeakoulu lähtee vetämään uutta miljoonaluokan Arctic Water Excellence -hanketta. Kolmivuotinen EU-hanke on herättänyt suurta kiinnostusta myös kaivosalan yrityksissä.

Uutiskuva

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

21.12.2022 | Itä-Suomessa kauan odotettu päätös otettiin vastaan suurella tyytyväisyydellä. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteenlaskettu potti on muhkeat 141 miljoonaa euroa.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
Satu Vehreävesa |vs. maakuntajohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi