Hankerahoitus

Rahoitamme tekoja, jotka lisäävät maakunnan innovatiivisuutta, hiilineutraaliutta ja saavutettavuutta. Myönnämme elinkeinojen kehittymistä edistäville kehittämis- ja investointihankkeille seuraavia rahoituksia:

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja uusia teknologioita. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi hankkeissa edistetään digitalisaatiota, energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja edistetään ilmastonmuutokseen varautumista. Tukea voidaan myös kohdentaa kuntalähtöisiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukeviin tieliikenneinvestointeihin.
Lue lisää EAKR-rahoituksesta

JTF-rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä osaamisen kehittämiseen.
Lue lisää JTF-rahoituksesta

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahaa kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sitä toteuttavan uuden kasvun suunnitelman mukaiseen kehittämiseen.

Haettavissa on myös AIKO-määrärahaa, jota kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka vahvistavat elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tai vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.
Lue lisää AKKE- ja AIKO-rahoituksesta

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.
Lue lisää kehittämisrahastosta

Kullakin rahoitusvälineellä on omat rajauksensa sen käyttökohteista, jotka on avattu rahoituskohtaisilla sivuilla.

Kaikella myönnettävällä hanketuella edistetään maakuntaohjelman 2021-2025 ja sitä tarkentavan Uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 toteutumista. Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista ja se linjaa maakunnan käytössä olevien kehittämisvarojen kohdentamisen. Siihen on koottu ne toimenpiteet, joita tavoitellaan toteutettavan kahden seuraavan vuoden aikana ja joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuetaan työttömiä, kasvatetaan osaamista sekä parannetaan väestön hyvinvointia.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022–2023 (pdf)
Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022-2025 (pdf)

Uutiset avainsanalla #rahoitus

Uutiskuva

Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamisessa on iso potentiaali

24.01.2023 | Savonia-ammattikorkeakoulu lähtee vetämään uutta miljoonaluokan Arctic Water Excellence -hanketta. Kolmivuotinen EU-hanke on herättänyt suurta kiinnostusta myös kaivosalan yrityksissä.

Uutiskuva

EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

21.12.2022 | Itä-Suomessa kauan odotettu päätös otettiin vastaan suurella tyytyväisyydellä. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteenlaskettu potti on muhkeat 141 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Pohjois-Savossa on jaossa yli 60 miljoonaa euroa JTF-rahaa

19.12.2022 | Pohjois-Savossa on haettavana ensi vuonna 61 miljoonan euron rahoituspotti ilmastoneutraalin talouden edistämiseen ja työllisyyden hoitamiseen.

Uutiskuva

Neljässä seututapaamisessa avataan JTF-rahoitusta

21.11.2022 | Järjestämme tammikuussa yhdessä ELY-keskuksen kanssa seututapaamisia, joissa esitellään JTF-rahoitusta ja sen käyttömahdollisuuksia.

Uutiskuva

Pohjois-Savon liitto esittää lisärahoitusta monialaisen turvallisuusklusterin kehittämiseen

28.10.2022 | Vastauksena työ- ja elinkeinoministeriön tiedusteluun itäisen Suomen kehittämisestä on Pohjois-Savon liitto koonnut esityksen toimenpiteistä, joilla vahvistetaan Pohjois-Savon elinvoimaa. Uutena avauksena esille nousee turvallisuusklusterin kehittäminen.

Uutiskuva

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi erillistä hankehakua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR-hankkeille

10.10.2022 | Pohjois-Savon liitto rahoittaa tekoja, jotka lisäävät innovatiivisuutta, hiilineutraaliutta ja saavutettavuutta. EAKR-haku on avoinna 10.10.–9.12.2022.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi
Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi