Europe Direct

Tapaa Euroopan unionin asiantuntija. Kysy Euroopan unionista. Keskustele Euroopan tulevaisuudesta

europe direct

Europe Direct

Kun astut sisään maakuntataloon, astut Eurooppaan. Edustamme Pohjois-Savoa alueiden Euroopassa. Vastaamme Euroopan komission paikallisen Europe Direct -yhteyspisteen toiminnasta.

Europe Direct on Euroopan komission tiedotusverkosto, jonka kautta välitetään tietoa ja julkaisuja Euroopan unionin toiminnasta, politiikasta ja EU-kansalaisten oikeuksista. Europe Direct-verkosto toimii koko EU:n alueella eri kokoisissa kaupungeissa.

Europe Direct tekee proaktiivista ja jatkuvaa yhteistyötä kansalaisten kanssa edistääkseen kiinteämpää sitoutumista Eurooppa-hankkeeseen. Tiedotus- ja yhteistyötoimiensa avulla Europe Direct antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja EU:n tulevaisuudesta ja osallistua täysimääräisesti Euroopan demokratiakehitykseen.

Europe Direct auttaa ymmärtämään paremmin, miten EU ja sen parlamentaarinen demokratia toimivat ja mitkä asiat ovat EU:n vastuulla, ja parantaa tällä tavoin kansalaisten tietoisuutta siitä, mitä hyötyä he saavat EU:sta päivittäin, ja samalla korostaa myös EU:n tuomaa lisäarvoa.

Europe Direct auttaa kartoittamaan paikallistasolla tärkeitä EU:n politiikan näkökohtia, ja se voi kartoittaa viestejä ja toimia, jotka sopivat yhteen paikallisten tarpeiden kanssa. Tiedotukseen ja kansalaisten osallistumiseen liittyvillä toimillaan Europe Direct auttaa pohjustamaan komission ja parlamentin strategisia poliittisia painopisteitä.

Europe Direct myös kuuntelee kansalaisten odotuksia ja auttaa välittämään palautetta EU:n toimielimille.

Europe Direct tekee kussakin jäsenvaltiossa tiivistä yhteistyötä komission edustustojen ja Euroopan parlamentin yhteystoimistojen kanssa. Se pyrkii myös tekemään yhteistyötä muiden EU:n tiedotusverkostojen ja paikallisten yhteyspisteiden, kuten asiaan liittyvien paikallisverkostojen, kanssa sekä edistämään niiden välistä yhteydenpitoa ja koordinointia.

Europe Direct Kuopio logo

 

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Jari Sihvonen |Viestintäasiantuntija
+358447142653 jari.sihvonen@pohjois-savo.fi