Kansainvälinen EU-rahoitus

Kansainvälistyminen, parhaiden toimintamallien käyttöönotto muista EU:n maista sekä oman osaamisen ja vahvuuksien markkinointi Euroopassa ovat keskeisiä tavoitteita Pohjois-Savon kehittämisessä.

Alle on koottu tietoa siitä, mistä löydät ajantasaiset tiedot erityisesti EU:n rahoitusohjelmista. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kokoaa verkkosivuilleen ajantasaisesti tietoa eurooppalaisista ja alueiden välisistä rahoitusohjelmista.
https://eastnorth.fi

INTERREG -OHJELMAT:

Rakennerahastot.fi -sivuille on koottu tietoa Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmista, eli Interreg- ohjelmista. Sivuilla on ajankohtaisia asioita ja sieltä pääset myös kunkin ohjelman omille ajantasaisille sivuille.
Interreg-ohjelmat | Rakennerahastot

Pohjois-Savon kehittämisen kannalta relevantteja ohjelmia ovat:

  • Northern Periphery and Arctic
  • Baltic Sea Region
  • Interreg Europe

Suomen kansallinen vastinrahoitus rahoitetuille Interreg -hankkeille

Kansallista vastinrahoitusta voi hakea sen jälkeen, kun hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg-ohjelmasta. Kansallisen vastinrahoituksen määrä on enintään 70 % hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU:n rahoitusosuudesta. Määrä voi olla tätä pienempi esimerkiksi valtiontukisäännöistä johtuen. Kansallista vastinrahoitusta haetaan joko Uudenmaan liitosta tai Lapin liitosta, joihin kansallisen vastinrahoituksen hallinnointitehtävät on koottu.
Lisätietoa: https://rakennerahastot.fi/kansallinen-vastinrahoitus

Muut merkittävät ohjelmat

Ohjelmien sivuilla on ajantasaista tietoa ohjelmista ja tietoa, miten edetä hankkeiden valmistelussa. 

EU:n erillisohjelmien ja rakennerahasto-ohjelman rahoitus teemoittain 2021-2027

Pohjois-Savon liitossa lisätietoa antavat:
Satu Vehreävesa: Northern Periphery and Arctic -ohjelma
Janna Merenniemi: Baltic Sea Region -ohjelma
Satu Vehreävesa: Interreg Europe -ohjelma
Annaelina Isola: European Urban Initiative 2021–2027
Jari Sihvonen: Erasmus+

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Kansainvälisyys

  • Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA
    Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) on yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään pohjoisten alueitten tavoitteita EU:n tulevalle ohjelmakaudelle. NSPA verkostoon kuuluu Pohjois- ja Itä-Suomi, Pohjois-ja Keski-Ruotsi, sekä Pohjois-Norja. http://www.nspa-network.eu/

Ajankohtaista:

Lisätietoa

Pohjois-Savon kansainvälistymisen toimintamalli ja toimenpidesuunnitelma 25.2.2022 (pdf)
Interreg Europe: Suomen kansallinen vastinrahoitus (pdf)
Interreg Europe Programme leaflet 2021-2027 (pdf)

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi
Janna Merenniemi |Aluekehitysasiantuntija
+358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi
Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi
Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi