Visio, missio ja tavoitteet

Visio

Missio

 • Tuetaan alueellista resilienssiä ja elinvoimaa monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kautta.
 • Toimitaan aktiivisessa yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa kokonaisturvallisuuden TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämiseksi.
 • Rakennetaan ylimaakunnallinen kokonaisturvallisuuden kumppanuusmalli, jolle syntyy valtakunnallisesti vaikuttava profiili.
 • Klusterin kehittämisessä tukeudutaan olemassa oleviin yhteistyörakenteisiin välttäen päällekkäisyyksiä ja edistäen innovatiivisuutta.

Tavoitteet

 • osaamisen huoltovarmuuden kehittäminen kriittisten alojen työvoiman saatavuuden kannalta
 • tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen
 • tulevaisuuden uusien osaamistarpeiden tunnistaminen
 • uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Erityisen huomion kohteena ovat tulevaisuuden kriittiset potentiaalit tai niihin liittyvä uusi osaaminen ja teknologia.
 • toimitusketjujen huoltovarmuuden vahvistaminen
 • kiertotalouden huoltovarmuuspotentiaalin hyödyntäminen
 • vihreän siirtymän turvallisuus- ja huoltovarmuusvaikutusten tunnistaminen
 • alueellisen ennakoinnin tietopohjan vahvistaminen
 • alueellisen varautumisen tiedolla johtamisen kehittäminen

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Harriet Lonka |Hankepäällikkö, Kokonaisturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358400755475 harriet.lonka@pohjois-savo.fi
Sari Murtonen |Hankeassistentti, Kokonaisuusturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358447142610 sari.murtonen@pohjois-savo.fi