Maakunnan yhteistyöryhmä

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Yhteistyöryhmän tehtävänä on toteuttaa maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita sekä sovittaa yhteen eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä. Tärkein tehtävä on EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovitus. MYR hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU), jossa määritellään kehittämislinjaukset sekä vuosittainen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen jako kehittämisen painopisteisiin rahoittajaviranomaisille.

MYR kokoontuu pääsääntöisesti 7 kertaa vuodessa. Maakuntahallitus niemää yhteistyöryhmän jäsenet kunnanvaltuustojen toimikaudeksi.

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 2021–2025

Kunnat ja maakunnan liitto
Kokkonen Mira, Keskusta, puheenjohtaja
Voutilainen Jorma, Keskusta
Pellikka Minna, Keskusta
Korhonen Irma, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kokki Esa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Eloranta Tuukka, Kokoomus
Moisander Kirsi, Kokoomus, 2. varapj.
Sonninen Pauli, Vihreät
Grönlund Tiina, Perussuomalaiset

Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat
Huttunen Tommi, Pohjois-Savon ELY-keskus, 1. varapj.
Hämäläinen Marko, Etelä-Savon ELY-keskus
Kantonen Leila, Pohjois-Savon ELY-keskus
Tuhkalainen Jaana, Pohjois-Savon ELY-keskus
Jääskeläinen Heli, Metsäkeskus Pohjois-Savo
Järvinen Mikko, Luonnonvarakeskus Maaninka

Muut aluekehittämisen kannalta keskeiset tahot
Mönkkönen Jukka, Itä-Suomen yliopisto
Vidgrèn Mervi, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Puumalainen Kari, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Aikio-Tallgren Paula, Savon Yrittäjät
Kauhanen Jari, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Pohjois-Savo
Savolainen Kaija, Kuopion alueen kauppakamari, 3. varapj.
Anttonen Kimmo, Elinkeinoelämän keskusliitto
Näätänen Esa, Teknologiateollisuus ry, Itä-Suomen alueyksikkö
Riepponen Juha, Suomen toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n Pohjois-Savon aluetoimikunta
Berg Mervi, Akava
Haverinen Timo, SAK Itä-Suomi
Osala Tapio, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Pysyvät asiantuntijat
Korhonen Marko, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Lahti Soile, kuopion kaupunki
Laitinen Taina, Taiteen edistämiskeskus
Ollila Timo, Etelä-Savon ELY-keskus
Vehreävesa Satu, Pohjois-Savon liitto

Esittelijänä toimii maakuntajohtaja Tytti Määttä Pohjois-Savon liitto
Sihteerinä ja valmistelijana on aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto

Kokouspäivät 2024

                                                
MYR:n sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
pe 12.1. ti 23.1.
to 8.2. X
to 11.3. ti 19.3.
to 11.4. X
ke 8.5. ti 21.5.
to 6.6. ti 18.6.
heinäkuussa ei kokouksia
to 8.8. ti 20.8.
to 12.9. X
to 10.10. ti 22.10.
to 7.11. ti 19.11.
to 12.12. X

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslistat ja pöytäkirjat (24.10.2023 kokouksesta alkaen) löytyvät Pohjois-Savon liiton www-sivulta: Pöytäkirjojen haku (tweb.fi)

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Janna Merenniemi |Aluekehitysasiantuntija
+358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi