Rahoituspäätökset

Ohjelmakauden 2021 - 2027 EAKR- ja JTF-hankkeiden rahoituspäätökset rahoittamistamme hankkeista löydät sivulta EAKR-päätökset 2021-2027.

Ohjelmakauden 2014 - 2020 EAKR-hankkeiden rahoituspäätökset rahoittamistamme hankkeista löydät sivulta EAKR-päätökset 2014-2020

Alueellisiin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta myös Pohjois-Savon kehittämisrahastosta, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahasta tai Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -määrärahasta. Rahoituspäätöksiä tekevät Pohjois-Savon maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Nämä päätökset löydät pöytäkirjoista ja viranhaltijapäätöksistä täältä.

Kaikki rahoittamamme hankkeet löydät tarkemmin esiteltyinä sivuilta Rahoitetut hankkeet.