AKKE- ja AIKO-rahoitus

AKKE-määrärahalla (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AIKO-määrärahaa (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kohdennetaan mm. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien haittojen lieventämiseen. Molemmilla rahoituksilla edistetään maakuntaohjelman toteuttamista.

AKKE-rahoitus

Mitä tuetaan?
AKKE-hankkeilla vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AKKE-rahoitus soveltuu hyvin pienimuotoisille kehittämishankkeille, esimerkiksi selvityksille sekä uusien toimintamallien pilotoinneille tai kokeiluille. Se soveltuu myös laajempien hankekokonaisuuksien valmisteluun.

Määrärahaa on haettavissa ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta kehittämishankkeille. Haettavana on kaikkiaan noin 120 000 euroa (tilanne syyskuu 2023). Tukea voidaan myöntää, kunnes kaikki jaettavana oleva tuki on käytetty. Kehittämishankkeiden tulee edistää Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman (Uuden kasvun suunnitelma) toteuttamista. Ne löydät sivulta Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma.

Tukea voidaan kohdentaa myös kansallisen aluekehittämispäätöksen 2020-2023 mukaisiin toimiin.

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Hakemukset arvioidaan huomioiden hankkeen laatu, uutuusarvo, tulosten hyödynnettävyys, kustannustehokkuus sekä alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus. Hakemukset arvioidaan Pohjois-Savon liiton hanke-aluekehitysryhmässä ja hankkeiden rahoittamisesta päättää maakuntahallitus.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoittajalla on aina mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen. Kehittämishankkeessa investointien osuus voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta.

Kustannusmalli

  • Hankkeissa käytettävä pääasiallinen kustannusmalli on flat rate 40 %.
  • Hankkeissa voidaan käyttää kertakorvaus -kustannusmallia, jos hankkeelle on määritettävissä selkeä, yksilöity ja konkreettinen tuotos.
  • Flat rate 7 % -kustannusmallia voidaan käyttää ainoastaan, jos hankkeessa ei ole lainkaan palkkakustannuksia, ostopalveluiden osuus on > 30 % palkkakustannuksista tai matkakustannusten osuus on > 20 % palkkakustannuksista
  • Erityisestä perustelusta, poikkeustapauksissa kustannukset voidaan esittää tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kustannusmallit ja tuen myöntämisen ehdot on kuvattu tarkemmin hakuohjeessa. Hakuohjeen löydät sivulta Ohjeet ja lomakkeet.

Kuka voi hakea?
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Emme voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haetaan?
Hakuohje, hakulomake ja tarvittavat liitelomakkeet löytyvät sivulta Ohjeet ja lomakkeet. Hakemus toimitetaan Pohjois-Savon liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@pohjois-savo.fi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Pyydämme, että hakija on yhteydessä Pohjois-Savon liittoon jo hakemuksen valmisteluvaiheessa.


AIKO-rahoitus

Mitä tuetaan?

AIKO-määrärahaa on haettavissa kehittämishankkeille ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta. Haettavana on kaikkiaan noin 360 000 euroa (tilanne syyskuu 2023). Tukea voidaan myöntää, kunnes kaikki jaettavana oleva tuki on käytetty. Määrärahaa kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka a) vahvistavat elinkeinoelämänä uudistumista ja kilpailukykyä tai b) vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.

AIKO-määrärahaa kohdennetaan myös kehittämishankkeille, jotka tukevat maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. Määräraha soveltuu esimerkiksi pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu-, pilotointi- ja selvityshankkeisiin.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä kehittämishankkeille on pääsääntöisesti 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoittajalla on mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan kaksi vuotta.

Kustannusmalli

  • Hankkeissa käytettävä pääasiallinen kustannusmalli on flat rate 40 %.
  • Hankkeissa voidaan käyttää kertakorvaus -kustannusmallia, jos hankkeelle on määritettävissä selkeä, yksilöity ja konkreettinen tuotos.
  • Flat rate 7 % -kustannusmallia voidaan käyttää ainoastaan, jos hankkeessa ei ole lainkaan palkkakustannuksia, ostopalveluiden osuus on > 30 % palkkakustannuksista tai matkakustannusten osuus on > 20 % palkkakustannuksista
  • Erityisestä perustelusta, poikkeustapauksissa kustannukset voidaan esittää tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kustannusmallit ja tuen myöntämisen ehdot on kuvattu tarkemmin hakuohjeessa. Hakuohjeen löydät sivulta Ohjeet ja lomakkeet.

Kuka voi hakea?
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Emme voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haetaan?
Hakuohje, hakulomake ja tarvittavat liitelomakkeet löydät sivulta Ohjeet ja lomakkeet. Hakemus toimitetaan Pohjois-Savon liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@pohjois-savo.fi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Pyydämme, että hakija on yhteydessä Pohjois-Savon liittoon jo hakemuksen valmisteluvaiheessa.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
Sari Lappi |Erityisasiantuntija
+358447142602 sari.lappi@pohjois-savo.fi