Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024 on maakunnan yhteinen tahdonilmaus maakunnan kehittämisen suuntaviivoista. Suunnitelmaan on koottu ne toimenpiteet, joita tulee kahden seuraavan vuoden aikana toteuttaa, nopeasti ja vaikuttavasti:

  • toimet, joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä
  • toimet, joilla tuetaan työttömiä ja kasvatetaan osaamista
  • toimet, joilla parannetaan väestön hyvinvointia
  • toimet, joilla parannetaan alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa

Toimeenpanosuunnitelma toimenpiteineen linjaa maakunnan käytössä olevien EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja maaseutuohjelman (CAP) varojen sekä kansallisten kehittämisvarojen kohdentamista kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Asiakirjan lopussa esitetään Pohjois-Savon tärkeimmät maakunnalliset ja ylimaakunnalliset edunajamisasiat, jotka ovat maakunnan kilpailukyvyn, uusiutumisen ja vetovoiman kannalta erityisen tärkeitä.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024 on hyväksytty Pohjois-Savon maakunnan
yhteistyöryhmässä 22.11.2022 ja Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 28.11.2022.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi
Janna Merenniemi |Aluekehitysasiantuntija
+358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi