Rahoituksen hakeminen

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Tuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Miten haetaan?
Rahoitusta haetaan EURA 2021 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä olevaan käyttöohjeeseen. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu.

Hankehakuilmoituksia voi tarkastella ilman järjestelmään kirjautumista.  Hakemuksen täyttäminen on mahdollista vasta EURA 2021 -järjestelmään kirjautumisen jälkeen.

Milloin haetaan?
Pohjois-Savon liitto käynnistää 3-4 avointa hakua vuosittain tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisee hakuja koskevia ilmoituksia. Hakuilmoitukset löytyvät osoitteesta www.eura2021.fi. Hauista julkaistaan tietoa lisäksi rakennerahastot.fi-sivustolla.