Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ovat lakisääteisiä aluekehitysohjelmia. Asiakirjat laaditaan valtuustokausittain. Maakuntaohjelmaa toteutetaan maakuntaohjelman tolmeenpanosuunnitelmalla, millä kohdennetaan rahoitukset toimijoittain. Nämä tehdään vuoden tai kahden välein. Viranomaisten tulee lain mukaan ottaa maakuntaohjelmat toiminnassaan huomioon ja edistää niiden toteutumista.

Maakuntasuunnitelmassa määritellään pitkän tähtäimen tavoitteet, kehittämisstrategia ja väestötavoitteet. Maakuntaohjelmassa määritellään käytännön toimenpiteiden linjaukset, jotka ohjaavat lähimmän neljän vuoden aluekehittämistä ja aluerahoituksen kohdentamista.

Pohjois-Savossa uuden kasvun suunnitelma on toimeenpanosuunnitelma. Se linjaa maakunnan käytössä olevien rakennerahasto- ja maaseutuohjelman varojen sekä kansallisten kehittämisvarojen kohdentamista maakunnassa.

Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 (pdf)
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022–2025 TIIVISTELMÄ (pdf)
Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma lyhyesti (pdf)
Maakuntaohjelman 2022–2025 ympäristöselostus (pdf)
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024
Pohjois-Savo's regional plan 2040 and regional strategic programme 2022–2025
Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 toteutumisen rahoitusseuranta vuosilta 2022–2023

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi
Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi