Maakuntakaavat ja liikenne

Maakuntakaava on alueidenkäytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaava yhteensovittaa valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, osoittaa maakunnan kehittämisperiaatteet ja etsii ratkaisuja ristiriitaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä voimassa yhdeksän maakuntakaavaa.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Tehtävänämme on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Koska liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa tietoa myös maakuntakaavoituksen tarpeisiin, on sovittu, että maakuntakaavassa ei erillisiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä laadita.

Lisää tietoa löydät sivulta Maakuntakaavoitus
Ja liikennejärjestelmästä sivulta Liikennejärjestelmä

Uutiset avainsanoilla #maakuntakaavoitus #liikenne

Hallituksen on pidettävä kiinni vt5-lupauksistaan

25.03.2024 | Maakuntahallituksen mielestä viitostien perusparannuksen rahoituksessa on varauduttava siihen, että kokonaiskustannukset tulevat olemaan lähempänä 200 miljoonaa euroa. Tähän asti tieosuuden kunnostamisen on arvioitu maksavan 140 miljoonaa euroa. Mahdollisen varalaskupaikan suunnittelu ei saa viivästyttää varsinaista tiehanketta.

Pohjois-Savo vetoaa lisälentovuorojen puolesta – akuutti tarve kello 18 lennolle

14.03.2024 | Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen kasvava matkailu- ja vientisektori, tutkimus- ja koulutustoimijat, kunnat sekä julkisorganisaatiot edellyttävät lisää Kuopio–Helsinki-lentovuoroja ja toimivia jatkolentoyhteyksiä maailmalle. Tällä hetkellä Pohjois-Savosta on neljä markkinaehtoista päivittäistä lentovuoroa Helsinki–Kuopio-välillä. Tarve on vähintään 5–6 vuorolle päivässä.

Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti

19.02.2024 | Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille.

Suomesta haetaan 2,25 miljoonaa euroa EU-rahoitusta Savonradan nopeudennostoon

18.01.2024 | Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta 2,25 miljoonaa euroa rahoitustukea Savonradan nopeuden ja kapasiteetin noston suunnitteluun. Hankkeen kokonaiskustannus on 4,5 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus nähtävillä

16.01.2024 | Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.1.–23.2.2024 verkkosivuillamme sekä maakuntatalolla (Sepänkatu 1, Kuopio) ja Pohjois-Savon kunnissa.

Pohjois-Savo on jäänyt paitsioon väyläverkon investointiohjelmassa

20.12.2023 | Pohjois-Savon maakuntahallitus on tyytymätön Väyläviraston laatimaan valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen. Siihen ei ole nostettu kriittisiä kohteita Pohjois-Savosta tai Itä-Suomesta. Investointiohjelma ei huomioi esimerkiksi Itä-Suomen rataverkon toimintavarmuutta.