Maakuntakaavat ja liikenne

Maakuntakaava on alueidenkäytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaava yhteensovittaa valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, osoittaa maakunnan kehittämisperiaatteet ja etsii ratkaisuja ristiriitaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä voimassa yhdeksän maakuntakaavaa.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Tehtävänämme on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Koska liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa tietoa myös maakuntakaavoituksen tarpeisiin, on sovittu, että maakuntakaavassa ei erillisiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä laadita.

Lisää tietoa löydät sivulta Maakuntakaavoitus
Ja liikennejärjestelmästä sivulta Liikennejärjestelmä

Uutiset avainsanoilla #maakuntakaavoitus #liikenne

Uutiskuva

Maakuntapäivän seminaarin aiheena on Pohjois-Savon saavutettavuus ja väylätarpeet

04.08.2023 | Liikenneväylien kunto ja maakunnan saavutettavuus ovat tärkeä tekijä Pohjois-Savon yritysten menestykselle ja alueen vetovoimalle. Valtateiden ja rataverkon ohella Pohjois-Savon taloudelle ja ihmisille ovat hyvin tärkeitä vähäliikenteiset tiet, joilla on paljon talouselämän kuljetuksia ja työssäkäynti- ja palveluliikennettä.

Uutiskuva

Maakuntakaavaehdotus etenee viimeistelyvaiheeseen

26.06.2023 | Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun maakuntakaavaehdotuksen jatkotyöstämiseksi ja merkitsi tiedoksi kaavaehdotuksesta saadun viranomaispalautteen ja alustavat vastineet. Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville tulevana syksynä.

Uutiskuva

Maakuntahallitus vaatii suurempia panostuksia Savon rataan

26.06.2023 | Pohjois-Savon maakuntahallitus vaatii, että Savon radan toimenpidetaso nostetaan nopeudennostosta välityskyvyn parantamiseksi. 50 miljoonan euron määräraha vaalikaudelle ei riitä radan kehittämistarpeisiin, vaan tarkoittaa lähinnä ylläpitävää tasoa.

Uutiskuva

Orpon hallitus uudistaa Viitostien Leppävirralta Kuopioon

21.06.2023 | Pääministeri Orpon hallitus toteuttaa alkaneen vaalikauden aikana määräaikaisen neljän miljardin euron investointiohjelman. Viime perjantaina julkaistusta hallitusohjelmasta löytyy kaksi merkittävää infrainvestointia Pohjois-Savoon. Toinen on kauan odotettu Viitostien parantaminen Leppävirran ja Kuopion välillä ja toinen Savon rata. 

Uutiskuva

Tytti Määttä: Savon radalle on saatava lentävä kalakukko

15.06.2023 | Savon radan jälkeenjääneisyys välityskyvyn osalta johtuu siitä, että riittävät perusparantamiset on jätetty ajallaan tekemättä. Karjalan ja Savon ratojen välityskykyä tulee parantaa, ratoja kehittää ja nopeutta nostaa, kirjoittaa maakuntajohtaja Tytti Määttä kolumnissaan.

Uutiskuva

Itä-Suomen maakuntien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välityskykyä on parannettava viipymättä

17.05.2023 |  Uuden eduskunnan on Liikenne 12 -suunnitelmassa otettava huomioon Savon ja Karjalan ratojen merkitys ja muuttuneet liikennemäärät. Radoilla on suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle sekä koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle ja kilpailukyvylle.