Maakuntakaavat ja liikenne

Maakuntakaava on alueidenkäytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaava yhteensovittaa valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, osoittaa maakunnan kehittämisperiaatteet ja etsii ratkaisuja ristiriitaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä voimassa yhdeksän maakuntakaavaa.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Tehtävänämme on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Koska liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa tietoa myös maakuntakaavoituksen tarpeisiin, on sovittu, että maakuntakaavassa ei erillisiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä laadita.

Lisää tietoa löydät sivulta Maakuntakaavoitus
Ja liikennejärjestelmästä sivulta Liikennejärjestelmä

Uutiset avainsanoilla #maakuntakaavoitus #liikenne

Uutiskuva

Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti

19.02.2024 | Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille.

Uutiskuva

Suomesta haetaan 2,25 miljoonaa euroa EU-rahoitusta Savonradan nopeudennostoon

18.01.2024 | Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta 2,25 miljoonaa euroa rahoitustukea Savonradan nopeuden ja kapasiteetin noston suunnitteluun. Hankkeen kokonaiskustannus on 4,5 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus nähtävillä

16.01.2024 | Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.1.–23.2.2024 verkkosivuillamme sekä maakuntatalolla (Sepänkatu 1, Kuopio) ja Pohjois-Savon kunnissa.

Uutiskuva

Pohjois-Savo on jäänyt paitsioon väyläverkon investointiohjelmassa

20.12.2023 | Pohjois-Savon maakuntahallitus on tyytymätön Väyläviraston laatimaan valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen. Siihen ei ole nostettu kriittisiä kohteita Pohjois-Savosta tai Itä-Suomesta. Investointiohjelma ei huomioi esimerkiksi Itä-Suomen rataverkon toimintavarmuutta.

Uutiskuva

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen kaavaehdotus on nähtävillä 16.1.–23.2.2024

19.12.2023 | Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta järjestetään monipuolinen kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien kokonaisuus. Suunnittelutiimi jalkautuu myös matalan kynnyksen kaavakahviloihin.

Uutiskuva

Maakuntapäivän seminaarin aiheena on Pohjois-Savon saavutettavuus ja väylätarpeet

04.08.2023 | Liikenneväylien kunto ja maakunnan saavutettavuus ovat tärkeä tekijä Pohjois-Savon yritysten menestykselle ja alueen vetovoimalle. Valtateiden ja rataverkon ohella Pohjois-Savon taloudelle ja ihmisille ovat hyvin tärkeitä vähäliikenteiset tiet, joilla on paljon talouselämän kuljetuksia ja työssäkäynti- ja palveluliikennettä.