Maakuntakaavat ja liikenne

Maakuntakaava on alueidenkäytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaava yhteensovittaa valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, osoittaa maakunnan kehittämisperiaatteet ja etsii ratkaisuja ristiriitaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä voimassa yhdeksän maakuntakaavaa.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Tehtävänämme on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Koska liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa tietoa myös maakuntakaavoituksen tarpeisiin, on sovittu, että maakuntakaavassa ei erillisiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä laadita.

Lisää tietoa löydät sivulta Maakuntakaavoitus
Ja liikennejärjestelmästä sivulta Liikennejärjestelmä

Uutiset avainsanoilla #maakuntakaavoitus #liikenne

Uutiskuva

Itä-Suomen maakuntien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välityskykyä on parannettava viipymättä

17.05.2023 |  Uuden eduskunnan on Liikenne 12 -suunnitelmassa otettava huomioon Savon ja Karjalan ratojen merkitys ja muuttuneet liikennemäärät. Radoilla on suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle sekä koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle ja kilpailukyvylle.

Uutiskuva

Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen

27.04.2023 | Juuri julkaistut selvitykset kertovat: Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Raideliikenteellä on vaikutuksia myös turvallisuuteen ja päästöjen vähenemiseen.

Uutiskuva

Maakuntahallitus: Savon radan merkitys tunnistettava ja välityskyvyn parantamiseen on ryhdyttävä välittömästi

25.04.2023 | Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitot painottavat yhteisessä kannanotossaan, että valtion väyläverkon investointiohjelmassa olevan Kouvola–Kuopio-rataosuuden osalta tulee tavoitteeksi muuttaa välityskyvyn parantaminen.

Uutiskuva

Maakuntakaavasta pyydetään viranomaisnäkemykset

28.03.2023 | Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen vaikutusten arviointi on valmistunut. Maakuntahallitus pyytää kaavaehdotusta koskevia lausuntoja viranomaisilta ja kunnilta, joita asia koskee. Viranomaiskuuleminen järjestetään 5.4.–12.5.2023.

Uutiskuva

Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa

23.11.2022 | Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa 23. marraskuuta Kouvolassa. Paikalla oli noin 50 hankeyhtiön osakkaiden sekä hallituksen edustajaa.

Uutiskuva

Itäradan suunnittelu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnittelu on käynnistynyt

02.11.2022 | Raideliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä ja johdonmukaista keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa ylimaakunnallista yhteistyötä. Itäinen Suomi jatkaa yhtenäisenä Savon ja Karjalan ratojen kehittämistä sekä Itärata-hankkeen edistämistä pitkäaikaisten tavoitteidensa ja valtakunnallisten idän suunnan raideliikenteen kehittämispäätösten mukaisesti.