Maakuntakaavat ja liikenne

Maakuntakaava on alueidenkäytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen suunnitelma. Maakuntakaava yhteensovittaa valtakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, osoittaa maakunnan kehittämisperiaatteet ja etsii ratkaisuja ristiriitaisiin tavoitteisiin. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä voimassa yhdeksän maakuntakaavaa.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Se on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Tehtävänämme on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Koska liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa tietoa myös maakuntakaavoituksen tarpeisiin, on sovittu, että maakuntakaavassa ei erillisiä liikenteeseen liittyviä selvityksiä laadita.

Lisää tietoa löydät sivulta Maakuntakaavoitus
Ja liikennejärjestelmästä sivulta Liikennejärjestelmä

Uutiset avainsanoilla #maakuntakaavoitus #liikenne

Uutiskuva

Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa

23.11.2022 | Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa 23. marraskuuta Kouvolassa. Paikalla oli noin 50 hankeyhtiön osakkaiden sekä hallituksen edustajaa.

Uutiskuva

Itäradan suunnittelu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnittelu on käynnistynyt

02.11.2022 | Raideliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä ja johdonmukaista keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa ylimaakunnallista yhteistyötä. Itäinen Suomi jatkaa yhtenäisenä Savon ja Karjalan ratojen kehittämistä sekä Itärata-hankkeen edistämistä pitkäaikaisten tavoitteidensa ja valtakunnallisten idän suunnan raideliikenteen kehittämispäätösten mukaisesti.

Uutiskuva

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 etenee – maakuntahallitus päätti linjauksista kaavaehdotukseen

23.05.2022 | Pohjois-Savon liitto sai alkuvuoden aikana nähtävillä olleista maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnoksista lähes 120 lausuntoa ja mielipidettä. Nähtävillä oli poikkeuksellisesti kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa ja ne herättivät odotetusti runsasta keskustelua.

Uutiskuva

Suomen lähivuosien liikenneinvestoinnit on mietittävä uudelleen Venäjän hyökkäyssodan takia

26.04.2022 | Vanhentuneen tilannekuvan mukaan laadittu investointiohjelma uhkaa painottua eteläiseen ja läntiseen Suomeen.

Uutiskuva

Maakuntakaavan luonnoksia esitellään tällä ja ensi viikolla

24.01.2022 | Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ovat esillä maaliskuun puoliväliin asti. Maakuntakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka on nimetty kyvykkääksi uudistujaksi ja rohkeaksi kasvajaksi.

Uutiskuva

Itärataa ehdotetaan TEN-T-verkkoon

21.12.2021 | Euroopan komissio on antanut 14. joulukuuta ehdotuksen uudeksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) asetukseksi. Asetusehdotuksessa esitetään Itäradan Lentorata—Porvoo—Kouvola -linjausta mukaan vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.