Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen on alueiden innovaatiopolitiikkaa, jossa alueet tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Vahvuuksien avulla alueet erottuvat muista ja menestyvät, mutta varautumisen kannalta kärki ei saa olla liian kapea ja alueiden tulee myös uudistua. Älykkään erikoistumisen tavoitteena on uudistaa elinkeinoelämää. Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten ja yritysten välillä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja käyttöönottamiseksi on strategian peruspilareita. Tärkeää on myös täydentää paikallista osaamista toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat löytyä omasta maasta tai maakunnasta, mutta yhä useammin kansainvälisistä verkostoista.

 
Pohjois-Savon älykäs erikoistuminen

Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen painopistevalinnoissa on tunnistettu seitsemän kehittämisen kärkeä. Näissä Pohjois-Savossa on vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa ja näiden kärkien teknologisen kehittämisen sekä osaamisen avulla voidaan edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja kilpailukykyä.

  • kone- ja energiateknologia
  • metsäteollisuus
  • elintarvikkeet
  • hyvinvointiteknologia
  • matkailu
  • älykäs vesijärjestelmä
  • biojalostus

Maakunnan aluetalous on tällä hetkellä kone- ja energiateknologian, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon varassa. Näiden alojen menestyminen on maakunnalle elintärkeää ja näiden alojen osaamiseen, uudistumiseen ja työvoiman saatavuuteen panostetaan. Palvelujen ja rakentamisen toimintaedellytykset ovat suurelta osin seurausta näiden alojen ja viennin kehityksestä. Hyvinvointiteknologia, matkailu, veteen liittyvät prosessit ja biojalostus ovat nousevia aloja, joita vahvistamalla Pohjois-Savo haluaa monipuolistaa elinkeinotoimintaa.

Läpileikkaavina sisältöinä kaikille valituille kehittämisen kärjille ovat ICT ja digitaalisuus, ilmasto/kiertotalous/kestävä kehitys, osaaminen ja työvoima, hyvinvointi ja kulttuuri, innovaatiot/yrittäjyys/kasvu sekä saavutettavuus ja aluerakenne.

Älykäs erikoistuminen Pohjois-Savossa (pdf)

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Heikki Sirviö |Vs. aluekehitysjohtaja
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi