Hankeviestintä

Viestintä on hanketoiminnan mahdollisuus ja velvollisuus. Viestinnällä pyritään saamaan hankkeiden viiteryhmät innostumaan hankkeesta sekä löytämään uusia toimijoita ja ihmisiä mukaan. Viestinnällä voidaan myös kertoa hankkeen tuloksista ja levittää parhaita käytäntöjä. Viestintä on hankkeen onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkisen rahoituksen. EU myös velvoittaa tuensaajia (hanketoimijoita) tiedottamaan. Rakennerahastot.fi sivuilta löytyy viestinnän osio, mistä löydät lisää ohjeita (linkki alla).

Visuaalinen ilme ja graafiset elementit
Mediapankki Emmiin on tallennettu hanketoiminnan ja viranomaistyön toteutuksessa hyödynnettäviksi: powerpoint-pohjat, asiakirjapohjat, visualiseen kuvitukseen ikonit, videoplanssit ja ohjeistus visuaalisen aineiston käyttöön.

Liiton logot ladattavina tiedostoina

Rahoituslogo painotuotteisiin (pdf)
Rahoituslogo sähköiseen käyttöön (jpg)