Julkiset kuulutukset

KUULUTUS

Vireilletulovaihe, Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 3. vaihe / osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjois-Savon maakuntakaavan 3. vaiheessa käsitellään vetytaloutta ja teollisen mittaluokan aurinkovoimaa ja Kuopion Pitkälahdessa seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan palveluihin liittyvät merkinnät sekä mahdolliset muut esille tulevat seudullisesti merkittävät kaupalliset kohteet. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastomuutokseen sopeutuminen käsitellään läpileikkaavana teemana vaikutusten arvioinnissa.

Lisätietoja: Annaelina Isola, p. 044 714 2609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi tai Päivi Silsten, p. 044 714 2614 paivi.silsten@pohjois-savo.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.12.2023–19.1.2024 Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liitossa osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040, josta löytyy sähköinen palautelomake. Kirjallinen palaute 19.1.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla kirjaamo@pohjois-savo.fi tai kirjeitse Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70100 KUOPIO.

Pohjois-Savon liiton toimisto on suljettu 27.–29.12.2023.

Kuopiossa 27.11.2023
Pohjois-Savon maakuntahallitus