Valmisteilla olevat maakuntakaavat

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen.
Kaavaehdotus on nähtävillä 16.1.-23.2.2024. Kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville pääasiassa sähköisesti Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liitossa.

Kaavassa käsitellään aluerakenteen ja kehittämisperiaatteiden, liikennejärjestelmän, luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen, kulttuuriympäristön, energian, yhdyskuntatekniikan ja teknisen huollon teemakokonaisuuksia sekä Joroisten osalta kaikkia teemoja. Läpileikkaavana teemana on ilmastonmuutos.

Kaavaehdotuksesta voi antaa muistutuksen 23.2.2024 mennessä ensisijaisesti sähköisellä palautelomakkeella. Muistutuksen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai kirjeitse Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70100 KUOPIO.

Maakuntakaavan esittelytilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 18.1.2024 kello 12–14 ja klo 17–19. Diaesitys (pdf).

Lyhyempiä, teemakohtaisia esittelytilaisuuksia järjestetään Teamsissa:
22.1.2024 kello 9–10 aiheena aluerakenne ja liikenne. Diaesitys (pdf)
23.1.2024 kello 13–14 aiheena luonto ja luonnonvarat Diaesitys (pdf)
30.1.2024 kello 13–14 aiheena energia (tuulivoima) ja ilmasto Diaesitys (pdf)

Paikan päällä tapahtuvat esittelytilaisuudet ovat Kuopiossa maakuntatalolla tiistaina 6.2.2024 kello 17–19 ja Iisalmessa Raatihuoneella 7.2. kello 17–19.

Lisäksi pääasiassa tuulivoima-aiheisia matalan kynnyksen kaavakahviloita pidetään 8.2.2024 Ylä-Savossa:

 • klo 9.30–10.30 Kiuruvedellä ABC Kiuruvedellä
 • klo 11.15–12.15 Vieremällä kunnan kirjastolla näyttelytilassa
 • klo 13.30–14.30 Sonkajärvellä, Sukevan Neste Linnanportin kahvilassa
 • (sekä erikseen Lapinlahden kunnantalolla 31.1. Ison Petäjämäen yleisötilaisuuden yhteydessä)
 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi 16.1.-23.2.2024, 19.12.2023 § 176
 • Maakuntahallitus hyväksyi alustavan kaavaehdotuksen viranomaiskuulemista varten, 28.3.2023 § 40
 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnosten palautteeseen laaditut vastineet ja niiden pohjalta esitetyt keskeisimmän linjaukset kaavaehdotukseen, 23.5.2022 § 76
 • Maakuntahallitus hyväksyi luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville tammikuussa kahden kuukauden ajaksi, 22.11.2021 § 53
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet, 25.10.2021 § 38
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143
 • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
 • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

________________________________________________

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 3. vaihe: vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vety, aurinko ja kauppa

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 3. vaiheen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.12.2023-19.1.2024.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:
1. aluerakenne ja elinkeinojen kehittäminen: vähittäiskaupan seudullisesti merkittäviin suuryksikköihin liittyvät muutostarpeet,
2. energia: aurinkovoiman sijoittuminen ja vetytalouden maakuntakaavalliset tarpeet,
3. muut teemat.
Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Lausuntoa pyydetään MRL 63 §:n mukaisesti: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta, tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.

LATAA TÄSTÄ: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 27.11.2023 § 157


Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje tästä

 @pohjoissavo2040

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi