Valmisteilla olevat maakuntakaavat

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe: kaavaehdotusta laaditaan

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on ollut nähtävillä luonnosvaihtoehtoina 11.1.-14.3.2022.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:
1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen,
2. liikennejärjestelmä,
3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus,
4. luonnonvarat,
5. kulttuuriympäristö,
6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja
7. muut teemat.
Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestettiin alueellisina etätilaisuuksina (Teams)
- Kuopion seutu ja Koillis-Savo 25.1. (Osallistujia 28)
- Varkauden seutu ja Sisä-Savo 27.1. (Osallistujia 21)
- Ylä-Savo 1.2. (Osallistujia 34)

Parhaat kiitokset tilaisuuksiin osallistuneille!

  • Maakuntahallitus hyväksyi luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville tammikuussa kahden kuukauden ajaksi, 22.11.2021 § 53
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet, 25.10.2021 § 38
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143
  • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
  • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje tästä

 @pohjoissavo2040

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi