Valmisteilla olevat maakuntakaavat

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe: kaavaehdotusta laaditaan

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on ollut nähtävillä luonnosvaihtoehtoina 11.1.-14.3.2022.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:
1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen,
2. liikennejärjestelmä,
3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus,
4. luonnonvarat,
5. kulttuuriympäristö,
6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja
7. muut teemat.
Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestettiin alueellisina etätilaisuuksina (Teams). - Kuopion seutu ja Koillis-Savo 25.1., Varkauden seutu ja Sisä-Savo 27.1. sekä Ylä-Savo 1.2.2022. Parhaat kiitokset 83 osallistuneelle!

Ennen kaavaehdotuksen julkista nähtävilläpitoa järjestetään viranomaistahojen kuuleminen 5.4.-12.5.2023. Lausuntoa pyydetään MRA 13 §:n mukaisesti: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta, tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläpito on syksyllä 2023.

Vaikutusten arviointia on käsitelty Teams-aamukahviwebinaareissa huhtikuussa 2023:

 • Aluerakenne ja liikenne (pdf)
 • Luonto, luonnonvarat ja -suojelu (pdf)
 • Energia, ilmasto ja huoltovarmuus (pdf)

Parhaat kiitokset aamukahviwebinaareihin osallistuneille!

 • Maakuntahallitus hyväksyi alustavan kaavaehdotuksen viranomaiskuulemista varten, 28.3.2023 § 40
 • Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnosten palautteeseen laaditut vastineet ja niiden pohjalta esitetyt keskeisimmän linjaukset kaavaehdotukseen, 23.5.2022 § 76
 • Maakuntahallitus hyväksyi luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville tammikuussa kahden kuukauden ajaksi, 22.11.2021 § 53
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet, 25.10.2021 § 38
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143
 • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
 • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje tästä

 @pohjoissavo2040

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi