Voimassa olevat maakuntakaavat

Pohjois-Savossa on voimassa yhdeksän maakuntakaavaa. Joroisten kunnan liityttyä Pohjois-Savon maakuntaan 1.1.2021. Joroisten kunnan alueella on voimassa kolme maakuntakaavaa, lue lisää täältä: http://esavo.fi/maakuntakaavoitus

Elementtilistaus

Yhdistelmäkaava

Voimassa olevat kuusi maakuntakaavaa on koottu yhdistelmäkaavaksi kaavakarttojen, merkintöjen ja määräysten sekä paikkatietoaineistojen osalta.

Lue lisää

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe vuosina 2019-2023.

Lue lisää

Kauppa 2030

Kaavassa on ratkaistu Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko sisältäen keskustatoimintojen alueet ja seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt.

Lue lisää

Tuulivoima

Kaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijoittumista maisemallisesti kestäville, tekniset edellytykset täyttäville alueille luonnon ja asutuksen asettamien reunaehtojen puitteissa.

Lue lisää

Maakuntakaava 2030

Koko maakunnan alueen kattava kaava käsittelee kaikkia teemoja tuulivoimaa lukuun ottamatta. Merkittävimpiä kokonaisuuksia kaupan mitoitus, matkailu, liikennejärjestelmä, kulttuuriympäristöt, taajama- ja kyläverkko sekä luonnonvaroihin liittyvät varaukset.

Lue lisää

Leppävirran pohjoisosa valtatie 5

Kaavalla on tarkistettu vt5:n uusi tielinjaus Leppävirralla (16,5 km) välillä Palokangas-Humalajoki ja siihen välittömästi liittyvä maankäyttö.

Lue lisää

Kuopion seutu

Kaikki maankäyttöluokat käsittävä Kuopion seudun kaava. Linjaa, yhteen sovittaa ja pukee aluevarauksiksi valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet, mm. seudun väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä luonnon vahvan vetovoiman ja arvon.

Lue lisää

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Mikko Rummukainen |Maakuntasuunnittelija
+358447142655 mikko.rummukainen@pohjois-savo.fi