Vanhat lomakkeet

Lomakkeet hankkeille joiden rahoituspäätös on tehty 30.9.2021 mennessä.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha: Ohjeet tuensaajille (koskee hankkeita, joiden rahoituspäätös tehty ennen 10/2021) (pdf)
Ohjeet ohjausryhmien työlle (pdf)
Maksatushakemuslomake, kertakorvaus (xls)
Maksatushakemuslomake, prosenttimääräisenä korvattavat tai tositteilla todennettavat (xlsx)
Tuntikirjanpitolomake yhtä hanketta varten (xls)
Tuntikirjanpitolomake useaa hanketta varten (xls)
Loppuraporttilomake (doc)
Lisärahoitushakemus (doc)