Päätöksenteko

Pohjois-Savon liiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, johon kuntien edustajainkokous valitsee 55 jäsentä jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen kutakin 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Rajoitus koskee vain Kuopion kaupungin edustusta. Maakuntavaltuutetun on oltava oman kuntansa kunnanvaltuutettu.

Maakuntavaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuuston jäsenet 2021–2025

Käytännön toiminnasta vastaa maakuntahallitus. Se valmistelee maakuntavaltuuston päätettävät asiat, johtaa ja valvoo liiton toimintaa sekä seuraa sen tuloksellisuutta. 

Maakuntahallitus kokoontuu kerran kuussa.

Maakuntahallituksen jäsenet 2021–2025

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on Pohjois-Savon kehittämisen yhteistyöverkosto. Se on lakisääteinen toimielin, joka käsittelee maakunnan merkittävimmät hankkeet ja sovittaa maakunnan kehittämistoimet yhteen. Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään keskeiset kehittämisen kohteet ja resurssit. Toimeenpanosuunnitelmassa sovitaan EU- ja valtion varojen jako rahoittajille maakunnan kehittämiseen ja siten edelleen hankkeille. 
Yhteistyöryhmän jäsenet nimeää maakuntahallitus. He edustavat Pohjois-Savon liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä. MYR:n valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä hoitaa sihteeristö, joka koostuu yhteistyöryhmässä edustettuina olevien rahoittajien eli Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen henkilöistä. Sihteeristön puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja.

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet 2021–2025

Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se arvioi maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Maakunnan liiton johtajana toimii maakuntajohtaja. Maakunnan liiton muista työntekijöistä, heidän toimivallastaan ja työtehtävistään määrätään maakunnan liiton sisäisillä johtosäännöillä ja muilla päätöksillä.

Uutiset avainsanalla #päätöksenteko

Uutiskuva

Kuopion bussiliikenteessä pyritään aikatauluvapaampaan liikkumiseen

29.05.2023 | Kuopion kaupunki käynnistää suunnitteluhankkeen, jossa kehitetään joukkoliikenneinfrastruktuuria kolmen vuoden päästä liikennöinnin aloittavien runkolinjojen ja Kuopio–Siilinjärvi-välin linjojen reiteillä. Maakuntahallitus päätti myöntää suunnitteluhankkeelle AKKE-rahoitusta 91 346 euroa.

Uutiskuva

Mira Kokkonen alkaa luotsata maakuntahallitusta

12.12.2022 | Mira Kokkonen Kiuruvedeltä on Pohjois-Savon maakuntahallituksen uusi puheenjohtaja. Maakuntavaltuusto teki valinnan tänään kokouksessaan.

Uutiskuva

Mira Kokkonen valittiin maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi

25.10.2022 | Kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja maakuntahallituksen jäsen Mira Kokkonen Kiuruvedeltä on Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän uusi puheenjohtaja.

Uutiskuva

Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous 7.12. klo 16

25.11.2021 | Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous järjestetään tiistaina 7.12.2021 klo 16. Maakuntavaltuuston kokous ja asioiden esittely järjestetään vain Teams-yhteyden kautta.

Uutiskuva

Markku Eestilä ja Antti Kivelä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiksi

28.09.2021 | Iisalmelainen Markku Eestilä (Kok.) valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021–2025. Kuopiolainen Antti Kivelästä (Kesk.) tuli maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Uutiskuva

Uusi 55-jäseninen maakuntavaltuusto valittiin

13.09.2021 | Pohjois-Savon kuntien edustajainkokous valitsi tänään maakuntavaltuuston jäsenet (55) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on maanantaina 27. syyskuuta

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Riikka Pehkonen |vs. hallintojohtaja
+358447142644 riikka.pehkonen@pohjois-savo.fi