Lomakkeet ja asiakirjat

Pohjois-Savon liiton maakunta-kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä. Maakuntavaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Maakuntavaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä sekä hyväksyy alueiden kehittämisestä annetun lain tarkoittamien aluekehittämisohjelmien koko maakuntaa kattavan koonnon, Pohjois-Savon maakuntaohjelman, maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan. 

Kokouskäytännöt

Maakuntavaltuustolla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa sekä tarpeen mukaan muita kokouksia. Maakuntavaltuuston esityslista toimitetaan 14 vuorokautta ja maakuntahallituksen esityslista 6 vuorokautta ennen kokousta. Kokoukset pidetään hybridinä (maakuntasali, Teams). Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa ja ilmoitettava myös kokouksen sihteerille.

Kokous- ja tapahtumakalenteri

Kokouspalkkiot ja tietojen ilmoittaminen

Luottamushenkilöiden palkkioiden hakeminen ja yhteystietojen ilmoittaminen tapahtuu Aimoa-palvelussa.

Aimoa-palvelussa:

  • ilmoitat yhteystietosi
  • teet palkkiohakemukset
  • toimitat verokortin ja puoluevaltakirjan
  • ilmoitat sidonnaisuudet

Voit tutustua etukäteen Aimoa-palveluun esittelyvideon (6 min) avulla.

Pikaohje Aimoa-palvelu

Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa Pohjois-Savon liiton hallintosääntöä.

Aimoa-palvelun osoite on Aimoa. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnusta, rekisteröidy palveluun pikaohjeen mukaisesti. Pohjois-Savon liiton omat tarkentavat ohjeet löytyvät Aimoa-palvelusta ilmoitusten ja hakemusten yhteydestä.

Maakuntahallituksen, maakuntavaltuuston, MYR:n ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot maksetaan kokouksen osallistujatietojen mukaisesti, joten niistä ei haeta erikseen kokouspalkkioita (ainoastaan mahdolliset matkakustannukset ja ansionmenetykset sekä lapsenhoitokustannukset). Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa Pohjois-Savon liiton hallintosääntöä.

Kokouspalkkioiden maksuaikataulu

Jakso Ilmoitukset
mennessä
Maksupäivä
1.1.-28.2. 15.3. 31.3.
1.3.-31.5. 15.6. 30.6.
1.6.-31.8. 15.9. 30.9.
1.9.-31.12. 15.12. 31.12.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnan sihteerille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Lue lisää sivulta Sidonnaisuudet.

Ohjeita, sääntöjä ja muita asiakirjoja

Perussopimus
Hallintosääntö
Pohjois-Savon liiton eettinen ohje
Pohjois-Savon kehittämisrahaston säännöt
CAP-maaseudun kehittämisohjelma
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024 sekä taloussuunnitelma 2024–2026 
Tilinpäätös
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Tilintarkastuskertomus

 

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Piia Kohonen |Taloussuunnittelija
+358447142632 piia.kohonen@pohjois-savo.fi