Lomakkeet ja asiakirjat

Tältä sivulta löydät liiton lomakkeet ja toimintaa ohjaavat asiakirjat.

Kokouspalkkiot

Kokouspalkkiolomakkeella haetaan kokouspalkkiot, matkakustannukset sekä kustannukset aiheutuneista ansionmenetyksistä. Kokouspalkkiot haetaan Visma Sign -palvelussa. Kokouspalkkiolomakkeen pääset täyttämään tästä.

Maakuntahallituksen, maakuntavaltuuston, MYR:n ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot maksetaan kokouksen osallistujatietojen mukaisesti, joten niistä ei tarvitse hakea erikseen kokouspalkkioita (ainoastaan mahdolliset matkakustannukset ja ansionmenetykset sekä lapsenhoitokustannukset). Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa Pohjois-Savon liiton hallintosääntöä.

Ensimmäistä kertaa kokouspalkkioita haettaessa, toimitetaan verokortti liitteenä. Ilman verokorttia ennakonpidätys 60 %. Toimita verokorttisi kokouspalkkiolomakkeella Visma Sign -palvelun kautta, mikäli et ole aiemmin toimittanut verokorttiasi liittoon tai verotietosi muuttuvat. Älä toimita verokorttiasi sähköpostin liitetiedostona liittoon, vaan käytä tietoturvallista Visma Sign -palvelua. Verokortin pääset toimittamaan tästä.

Kokouspalkkioiden maksuaikataulu

Jakso Ilmoitukset
mennessä
Maksupäivä
1.1.-28.2. 15.3. 31.3.
1.3.-31.5. 15.6. 30.6.
1.6.-31.8. 15.9. 30.9.
1.9.-31.12. 15.12. 31.12.

Asiakirjat

Pohjois-Savon liiton hallintosääntö (pdf)
Pohjois-Savon liiton eettinen ohje (pdf)

Kokous- ja tapahtumakalenteri 2023
Kokous- ja tapahtumakalenteri 2022 (xlsx)


Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 sekä taloussuunnitelma 2022–2024 (pdf)
Tilinpäätös 2020 (pdf)
Pohjois-Savon liiton perussopimus (pdf)

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnan sihteerille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  Lue lisää sivulta Sidonnaisuudet.