Henkilöstön yhteystiedot

Pohjois-Savon liitossa sinua palvelee kolmisenkymmentä asiantuntijaa. Voit hakea yhteystietoja nimen tai tehtävänimikkeen mukaan. 

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi

Virallinen asiakirjaliikenne kulkee kirjaamon kautta:
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Haku

Johto ja johdon tukipalvelut

Henkilökuvassa Tytti Määttä

Tytti Määttä

Maakuntajohtaja +358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi Vastaan maakuntajohtajana liiton operatiivisesta johtamisesta. Tehtävieni ydintä on kansainvälisen, ylimaakunnallisen ja maakunnallisen yhteistyön ja edunvalvonnan johtaminen. Lisäksi toimin esittelijänä maakuntahallitukselle. Erityisosaamisalueitani ovat hyvinvointityön strateginen johtaminen, kuntien toimiala ja viestintä. Vapaa-ajalla liikun monipuolisesti, harrastan kulttuuria ja viihdyn perheen parissa.

Satu Vehreävesa

Aluekehitysjohtaja +358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi Aluekehitysjohtajana vastaan alueellisen kehittämisen kokonaisuudesta, maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadinnasta EU- ja kansallisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Tärkeä osa työtäni on kansallinen ja EU-tason edunajaminen vastuullani olevissa asioissa. Maakuntajohtajan estyneenä ollessa toimin sijaisenaan. Akkujani lataan luontoretkeilemällä sekä kesäisin puutarhassa möyrimällä.

Annaelina Isola

Suunnittelujohtaja +358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi Johdan alueidenkäytön vastuualuetta ja päätehtäväni on maakuntakaavoitus, erityisesti asuminen, kauppa, kaivokset ja kulttuuriympäristö. Lausun lakiasioista, MAL-asioista sekä Kuopion, Siilinjärven, Suonenjoen ja Tuusniemen kuntakaavoista.

Riikka Pehkonen

vs. hallintojohtaja +358447142644 riikka.pehkonen@pohjois-savo.fi Vastaan hallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöasioista sekä toimin pöytäkirjanpitäjänä maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokouksissa.

Noora Ritvanen

Johdon assistentti +358447142605 noora.ritvanen@pohjois-savo.fi Toimin maakuntajohtajan ja liiton johdon assistenttina. Työni sisältää mm. maakuntajohtajan kalenterin hallinnointia, kokousten ja tilaisuuksien koordinointia sekä matkajärjestelyjä. Toimin myös liiton henkilöstöasioiden tukitehtävissä ja palkanlaskennan yhteyshenkilönä.

Aluekehitys

Tuulikki Huttunen

Hallintosihteeri +358447142641 tuulikki.huttunen@pohjois-savo.fi Kirjaamo, asiakirjahallinto, arkistotoimi, aluekehityksen ja hankehallinnon tehtävät.

Maarit Intke

Aluekehitysasiantuntija +358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi JTF- ja kansallisten hankkeiden neuvonta ja rahoituspäätösten valmistelu, maakunnan kehittämisohjelmien valmisteluun ja vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen, kuntatalouden vertailut.

Teemu Juntunen

Ennakointiasiantuntija +358447142670 teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Pääasiallinen toimenkuvani liittyy aluekehityksen osatekijöiden analysointiin, etenkin ennakoinnin ja tilastojen näkökulmasta.

Pekka Lindgren

Tietopalveluasiantuntija +358447142607 pekka.lindgren@pohjois-savo.fi Tilastoaineistojen kokoaminen ja analysointi sekä tilastoihin liittyvät tietopyynnöt.

Janna Merenniemi

Aluekehitysasiantuntija +358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi Hääräilen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman maakunnallisen toimeenpanon parissa. Valmistelen maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön asiat. Vastuulleni kuuluu myös ohjelmaviestinnän tehtäviä. Koordinoin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadintaa. Koordinoin Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän työskentelyä.

Heikki Sirviö

Aluekehityspäällikkö +358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi Työtehtäviäni ovat Pohjois-Savon kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien valmistelu sekä niiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta. Toimenkuvaani sisältyvät myös maakunnallinen ennakointi, edunajaminen, lausuntojen laatiminen ja työskentely elinkeinopoliittisten työryhmien kanssa. Minuun kannattaa ottaa yhteyttä koulutukseen ja TKI-toimintaan liittyvissä asioissa.

Hankerahoitus

Soile Juuti

Ohjelmapäällikkö +358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi Vastaan EU- ja kansallisten hankerahoitusten prosessien toimeenpanosta. Annan hankeneuvontaa, tiedotan hankeasioista ja vastaan hankkeisiin liittyvästä kouluttamisesta. Valmistelen hankkeita päätöksentekoa varten. Temaattisena erityisenä kehittämisalana minulla on hyvinvointiteknologia.

Sari Lappi

Erityisasiantuntija +358447142602 sari.lappi@pohjois-savo.fi Vastuullani on kansalliseen rahoitukseen liittyvät rahoitustehtävät sekä hankevalvonta. Lisäksi koordinoin kansallisen biotalousstrategian alueellisen toimeenpanosuunnitelman valmistelua Pohjois-Savossa.

Juha Minkkinen

Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet +358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi

Merja Sihvola

Aluekehityssihteeri +358447142624 merja.sihvola@pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen

Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet +358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi EAKR-hankeneuvonta ja -rahoituspäätösten valmistelu. Erityistoimialavastuu matkailun osalta: kehittäminen, rahoitusneuvonta, päätösvalmistelut, sidosryhmäyhteistyö.

Maksatus

Pirkko Markkanen

Maksatusasiantuntija EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Tuomo Tossavainen

Maksatusasiantuntija +358447142684 tuomo.tossavainen@pohjois-savo.fi EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Harri Vilkki

Maksatusasiantuntija +358447142686 harri.vilkki@pohjois-savo.fi EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Alueidenkäyttö

Päivi Silsten

Maakuntasuunnittelija +358447142614 paivi.silsten@pohjois-savo.fi Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä. Neuvottelut ja lausunnot Kaavin, Lapinlahden, Rautalammin, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntakaavoista.

Patrick Hublin

Maakuntainsinööri +358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi Liikennejärjestelmän kehittämisen asiantuntijatehtävät ja sidosryhmäyhteistyö. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän sihteeri. Osallistun myös maakuntakaavoitukseen mm. liikenteen ja luonnonsuojelun teemoissa. Osallistun Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kuntakaavoitukseen.

Mikko Rummukainen

Maakuntasuunnittelija +358447142655 mikko.rummukainen@pohjois-savo.fi Kartat ja paikkatieto. Maakuntakaavoitus: maa-ainesvarat ja maa-ainestenottoalueet, vesi- ja jätevesihuolto, pohjavesialueet, tuuli- ja aurinkovoima sekä reitistöt ja virkistys. Neuvottelut ja lausunnot Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kuntakaavoista.

Hallintopalvelut

Anu Huusko

Hallinnon suunnittelija +358447142638 anu.huusko@pohjois-savo.fi

Piia Kohonen

Taloussuunnittelija +358447142632 piia.kohonen@pohjois-savo.fi

Pirjo Väänänen

Palvelusihteeri +358447142622 pirjo.vaananen@pohjois-savo.fi Kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyt, luottamushenkilöpalvelut, toimistotehtävät.

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Ossi Martikainen

Yhteyspäällikkö +358447142601 ossi.martikainen@pohjois-savo.fi Yhteyspäällikkönä vastaan vaikuttamisesta kotimaiseen ja EU-päätöksentekoon. Tärkeä osa työtäni on yhteistyö oman maakunnan sisällä ja IP-alueella kumppaneihimme ja liittomme muodostaviin kuntiin.

Viestintä

Jari Sihvonen

Viestintäasiantuntija +358447142653 jari.sihvonen@pohjois-savo.fi Strategista viestintää, sisällöntuotantoa, media- ja sidosryhmäsuhteita, tarinankerrontaa ja heimotyötä. EU-viestintää #EuropeDirect. Keltaista ja mustoo, sen kauniimpoo ei oo.

Omat hankkeet

Harriet Lonka

Hankepäällikkö, Kokonaisturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa +358400755475 harriet.lonka@pohjois-savo.fi

Timo Malkoc

Projektipäällikkö, Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa +358447142608 timo.malkoc@pohjois-savo.fi Työskentelen projektipäällikkönä Ennakoinnin integraatio Pohjois-Savossa (EIPS) -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarkastella maakunnan työvoima- ja osaamistarpeita sekä vihreän siirtymän vaikutuksia alueen osaamistarpeisiin.

Sari Murtonen

Hankeassistentti, Kokonaisuusturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa +358447142610 sari.murtonen@pohjois-savo.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Kari Aalto

EU-toimiston johtaja +358407738888 kari.aalto@eastnorth.fi