Henkilöstön yhteystiedot

Pohjois-Savon liitossa sinua palvelee kolmisenkymmentä asiantuntijaa. Voit hakea yhteystietoja nimen tai tehtävänimikkeen mukaan. 

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi

Virallinen asiakirjaliikenne kulkee kirjaamon kautta:
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Haku

Liiton johto

Tytti Määttä

Maakuntajohtaja Pohjois-Savon maakuntavaltuusto valitsi 12.12.2022 Tytti Määtän yksimielisesti uudeksi maakuntajohtajaksi. Hän aloittaa virassa maaliskuussa 2023. Johdon assistentti Noora Ritvanen p. 0447142605, noora.ritvanen@pohjois-savo.fi

Annaelina Isola

Suunnittelujohtaja +358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi Johdan alueidenkäytön vastuualuetta ja päätehtäväni on maakuntakaavoitus, erityisesti asuminen, kauppa, kaivokset ja kulttuuriympäristö. Lausun lakiasioista, MAL-asioista sekä Joroisten, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Rautalammin, Siilinjärven, Varkauden ja Vesannon kuntakaavoista.

Satu Vehreävesa

Va. maakuntajohtaja +358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi Aluekehitysjohtajana vastaan alueellisen kehittämisen kokonaisuudesta, maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadinnasta EU- ja kansallisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Tärkeä osa työtäni on kansallinen ja EU-tason edunajaminen vastuullani olevissa asioissa. Maakuntajohtajan estyneenä ollessa toimin sijaisenaan. Akkujani lataan luontoretkeilemällä sekä kesäisin puutarhassa möyrimällä. Johdon assistentti Noora Ritvanen p. 0447142605, noora.ritvanen@pohjois-savo.fi

Riikka Pehkonen

Vs. hallintojohtaja +358447142644 riikka.pehkonen@pohjois-savo.fi Vastaan hallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöasioista sekä toimin pöytäkirjanpitäjänä maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokouksissa.

Aluekehitys

Tuulikki Huttunen

Hallintosihteeri +358447142641 tuulikki.huttunen@pohjois-savo.fi Kirjaamo, asiakirjahallinto ja arkistotoimi, aluekehityksen ja hankehallinnon tehtävät.

Maarit Intke

Tietopalvelu- ja kuntatalousasiantuntija +358447142617 maarit.intke@pohjois-savo.fi Tehtäviini kuuluu tilastoaineistojen kokoaminen ja analysointi. Toimin Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän sihteerinä.

Teemu Juntunen

Aluekehityssuunnittelija +358447142670 teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Pääasiallinen toimenkuvani liittyy aluekehityksen osatekijöiden analysointiin, etenkin ennakoinnin ja tilastojen näkökulmasta.

Janna Merenniemi

Aluekehitysasiantuntija +358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi Hääräilen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman maakunnallisen toimeenpanon parissa. Valmistelen maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön asiat. Vastuulleni kuuluu myös ohjelmaviestinnän tehtäviä. Koordinoin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadintaa. Osallistun Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän työskentelyyn.

Merja Sihvola

EU-sihteeri +358447142624 merja.sihvola@pohjois-savo.fi

Heikki Sirviö

Vs. aluekehitysjohtaja +358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi

Hankerahoitus

Soile Juuti

Ohjelmapäällikkö +358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi Vastaan EU- ja kansallisten hankerahoitusten prosessien toimeenpanosta. Annan hankeneuvontaa, tiedotan hankeasioista ja vastaan hankkeisiin liittyvästä kouluttamisesta. Valmistelen hankkeita päätöksentekoa varten. Edistän myös klustereiden kansainvälistymistä. Temaattisena erityisenä kehittämisalana minulla on hyvinvointiteknologia.

Juha Minkkinen

Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet +358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen

Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet +358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi EAKR-hankeneuvonta ja -rahoituspäätösten valmistelu. Erityistoimialavastuu matkailun osalta: kehittäminen, rahoitusneuvonta, päätösvalmistelut, sidosryhmäyhteistyö.

Maksatus

Pirkko Markkanen

Maksatusasiantuntija +358447142629 pirkko.markkanen@pohjois-savo.fi EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Tuomo Tossavainen

Maksatusasiantuntija +358447142684 tuomo.tossavainen@pohjois-savo.fi EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Harri Vilkki

Maksatusasiantuntija +358447142686 harri.vilkki@pohjois-savo.fi EU-rahoitteisten hankkeiden maksatukset, paikan päällä varmennukset sekä maksatuksiin liittyvä neuvonta.

Alueidenkäyttö

Patrick Hublin

Maakuntainsinööri +358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi Liikennejärjestelmän kehittämisen asiantuntijatehtävät ja sidosryhmäyhteistyö. Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän sihteeri. Osallistun myös maakuntakaavoitukseen mm. liikenteen ja luonnonsuojelun teemoissa. Osallistun Iisalmen, Lapinlahden ja Leppävirran kuntakaavoitukseen.

Mikko Rummukainen

Suunnittelija +358447142655 mikko.rummukainen@pohjois-savo.fi Kartat ja paikkatieto. Maakuntakaavoitus: maa-ainesvarat ja maa-ainestenottoalueet, vesi- ja jätevesihuolto, pohjavesialueet, tuulivoima sekä reitistöt ja virkistys. Neuvottelut ja lausunnot Kaavin, Pielaveden, Suonenjoen, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen, Sonkajärven ja Vieremän kuntakaavoista.

Hallintopalvelut

Tuulikki Huttunen

Hallintosihteeri +358447142641 tuulikki.huttunen@pohjois-savo.fi Kirjaamo, asiakirjahallinto ja arkistotoimi, aluekehityksen ja hankehallinnon tehtävät.

Irma Kajan

Toimistosihteeri +358447142640 irma.kajan@pohjois-savo.fi

Piia Kohonen

Taloussihteeri +358447142632 piia.kohonen@pohjois-savo.fi

Katja Laakko

Hallinto- ja viestintäassistentti, tietosuojavastaava +358447142638 katja.laakko@pohjois-savo.fi Tiedonhallinnan kehittäminen, tietosuojavastaava, kokoushallinta, ICT.

Noora Ritvanen

Johdon assistentti +358447142605 noora.ritvanen@pohjois-savo.fi Toimin maakuntajohtajan ja liiton johdon assistenttina. Työni sisältää mm. maakuntajohtajan kalenterin hallinnointia, kokousten ja tilaisuuksien koordinointia sekä matkajärjestelyjä. Toimin myös liiton henkilöstöasioiden tukitehtävissä ja palkanlaskennan yhteyshenkilönä.

Eila Roivainen

Taloussihteeri +358447142614 eila.roivainen@pohjois-savo.fi Taloushallinnon käytännön työrukkanen ja yhteyshenkilö. Tarkastuslautakunnan toiminnan koordinointi ja sihteeritehtävät. Kansallisten hankkeiden maksatuspäätösten valmistelu ja neuvonta.

Pirjo Väänänen

Palvelusihteeri +358447142622 pirjo.vaananen@pohjois-savo.fi Kokouksien ja tilaisuuksien järjestelyt, luottamushenkilöpalvelut, toimistotehtävät.

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Ossi Martikainen

Yhteyspäällikkö +358447142601 ossi.martikainen@pohjois-savo.fi Yhteyspäällikkönä vastaan vaikuttamisesta kotimaiseen ja EU-päätöksentekoon. Tärkeä osa työtäni on yhteistyö oman maakunnan sisällä ja IP-alueella kumppaneihimme ja liittomme muodostaviin kuntiin.

Viestintä

Jari Sihvonen

Viestintäasiantuntija +358447142653 jari.sihvonen@pohjois-savo.fi Strategista viestintää, sisällöntuotantoa, media- ja sidosryhmäsuhteita, tarinankerrontaa ja heimotyötä. EU-viestintää #EuropeDirect. Keltaista ja mustoo, sen kauniimpoo ei oo.

Omat hankkeet

Riitta Forsten-Astikainen

Hankejohtaja, Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke +358447142611 riitta.forsten-astikainen@pohjois-savo.fi Taitava verkostoituja, ideoita kupliva ja ennen kaikkea ripeästi aikaansaava tekijä. Rajojen ylittäminen ja poikkitieteellisyys tuottavat parhaan lopputuloksen; erilaisuus on vahvuuttani! Mottoni ja menestyksen kaavani: Tee toisin, jos voit ja silloinkin vaikket voisikaan.

Venla Honkala

Hankeassistentti, Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke +358447142677 venla.honkala@pohjois-savo.fi

Minna Koljonen

Selvityshenkilö, Tulevaisuuden kunta -hanke +358447142630 minna.koljonen@ely-keskus.fi Teen TE-2024 uudistukseen valmistautumisen tueksi selvitystyötä Pohjois-Savon kunnille.

Saara Mäkinen

Hankesihteeri, Tulevaisuuden kunta -hanke +358447142602 saara.makinen@pohjois-savo.fi Toimin hankesihteerinä Tulevaisuuden kunta -hankkeessa, ja hoidan mm. kokousjärjestelyt, asiakirjojen muokkaukset, laskutusasiat ja muut esille tulevat asiat.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Kari Aalto

EU-toimiston johtaja +358407738888 kari.aalto@eastnorth.fi