Ohjeet ja lomakkeet

Rahoitusta haetaan EURA2021 -järjestelmässä sähköisesti. Hakemus jätetään rahoittavalle viranomaiselle hakuilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä. Hakemus jätetään käsittelyyn v. 2020 alkaen Suomi.fi -valtuutuspalvelulla (aik. Katso-tunnuksia käyttäen). Lisätietoa löytyy rakennerahastot.fi -sivulta.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Ohjeet ohjausryhmien työlle (pdf)
Seurantaraporttilomake (excel, käytössä toistaiseksi, kunnes EURA2021 tältä osin valmistuu)
Hankintaselvitys palvelujen ostoista ja koneista, laitteista, kalustosta (xlsx)

Viestintään liittyvät ohjeet ja logot löydät sivulta Hankeviestintä.