Ohjeet ja lomakkeet

Tältä sivulta löydät ohjeet ja lomakkeet Pohjois-Savon kehittämisrahaston -tuen hakemiseen ladattavina tiedostoina.

Lomakkeet tuen hakemista varten

Pohjois-Savon kehittämisrahaston ohje hakijalle ja tuensaajalle (pdf)
Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitushakemus (pdf)
Tehtävänkuvaus vakiosivukuluprosenttimalli (xlsx)
Tehtävänkuvaus tositteilla todennettavat palkkakustannukset (xlsx)
Yhteishankkeen taustalomake osatoteuttajille (pdf)

Lomakkeet hankkeen toteuttamista varten

Ohjausryhmäohje (pdf)
Maksatushakemus - kertakorvaus (xlsx)
Maksatushakemuslomake, prosenttimääräisenä korvattavat tai tositteilla todennettavat (xlsx)
Hankintaselvitys (xlsx)
Palkkaselvityskooste (xlsx)
Selvitys lomapalkoista ja -rahoista (xlsx)
Loppuraportti (docx)
Kokonaistyöajanseuranta

Sopimusmallit hakijoiden käyttöön

Aiesopimus (doc)
Yhteistyösopimus hankkeen toteuttamisesta (doc)

Viestintään liittyvät materiaalit löydät sivulta Viestintämateriaalit.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi