Omat hankkeet

Tulevaisuuden kunta

Hankkeen tavoitteena oli tukea Pohjois-Savon kuntia valmistautumisessa vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan TE-2024 –uudistukseen, jolloin järjestämisvastuu julkisista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kunnille. Hankkeen tehtäväksi muodostui tiedon tuottaminen ja ymmärryksen lisääminen uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntiin. Alla viisi eri esitystä hyödynnettäväksi uudistuksen valmisteluun.

Hankeaika: 1.9.2022 - 31.5.2023

Laaja tietopaketti uudistuksesta, jossa tieto on koottu tiiviisti aihepiireittäin täydennettynä Pohjois-Savon tiedoin (pdf)
Tiivistelmä tietopaketista (pdf)
Tilastopaketti sisältäen tietoa kunnittain (pdf)
Karttamalleja työllisyysaluevaihtoehdoista (pdf)
Kuvaus työllisyysalueella järjestettävistä palveluista ja tehtävistä (pdf)

Iisalmen kaupunginjohtaja, Jarmo Ronkainen
Joroisten kunnanjohtaja, Jaakko Kuronen
Kaavin kunnanjohtaja, Harri Korhonen
Keiteleen kunnanjohtaja, Emilia Savolainen
Kiuruveden kaupunginjohtaja, Juha-Pekka Rusanen
Kuopion kaupunginjohtaja, Jarmo Pirhonen (puheenjohtaja)
Lapinlahden kunnanjohtaja, Janne Airaksinen
Leppävirran kunnanjohtaja, Matti Raatikainen
Pielaveden kunnanjohtaja, Johanna Viita
Pohjois-Savon Ely-keskuksen E-vastuualueen johtaja, Jan Blomberg
Pohjois-Savon liitto, aluekehitysjohtaja, Satu Vehreävesa
Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja, Juha Heikkinen
Rautalammin kunnanjohtaja, Anu Sepponen
Rautavaaran kunnanjohtaja, Henri Ruotsalainen
Siilinjärven talousjohtaja, Petteri Ristikangas
Sonkajärven kunnanjohtaja, Simo Mäkinen
Suonenjoen kaupunginjohtaja, Juha Piiroinen
Tervon kunnanjohtaja, Lari Tiikasalo
Tuusniemen kunnanjohtaja, Timo Kiviluoma
Varkauden kaupunginjohtaja, Joonas Hänninen
Vesannon kunnanjohtaja, Pia Harmokivi
Vieremän kunnanjohtaja, Mika Suomalainen

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Minna Koljonen |Selvityshenkilö, Tulevaisuuden kunta -hanke
+358447142630 minna.koljonen@ely-keskus.fi
Saara Mäkinen |Hankesihteeri, Tulevaisuuden kunta -hanke
+358447142602 saara.makinen@pohjois-savo.fi

 

Viitoskäytävä

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke yhdistää eri aluekehitystoimijat ylittäen hallinnolliset ja maakunnalliset rajat ja muodostaen laajan ja sitoutuneen kumppanuusverkoston. Viitoskäytävän tärkein arvo on ylimaakunnallinen yhteinen strateginen visio ja toimintamalli. Viitoskäytävä on mielenmaisema ja tahtotila, missä laadulliset tekijät korostuvat.

Viitoskäytävän tavoitteena on tuoda esille kasvuvyöhykkeen kansallinen merkitys ja nostaa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi.

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.12.2023

Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Riitta Forsten-Astikainen |Hankejohtaja, Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke
+358447142611 riitta.forsten-astikainen@pohjois-savo.fi
Venla Honkala |Hankeassistentti, Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke
+358447142677 venla.honkala@pohjois-savo.fi

 

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi hankkeessa pyritään tunnistamaan ja kehittämään nuorten kanssa matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea alueen vetovoimaisuuden parantamista, siten että Pohjois-Savo pystyisi paremmin vastaamaan nuorten tarpeita ja odotuksia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto.

Hanke on päättynyt 31.8.2022.

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke