Kulttuuri ja luovat alat

Pohjois-Savon liitto edistää kulttuurin ja luovien alojen yhteistyötä. Kulttuuri ja luovat alat nähdään aluekehityksen välineinä. Luovat ratkaisut edistävät vihreää taloutta. Kulttuuri ja luovat alat ovat maakunnan lumovoiman juurakko.

Koordinoimme Pohjois-Savon kulttuurin ja luovien alojen työryhmän toimintaa. Kehitämme yhdessä kuntien, Taiteen edistämiskeskuksen, ammattikorkeakoulun, ELY-keskuksen ja taiteen kentän kanssa toimenpiteitä, joilla kulttuurin ja luovien alojen asemaa maakunnassa vahvistetaan. Olemme aktiivisesti mukana maakuntaliittojen kulttuuriverkoston toiminnassa. Edistämme ja tuemme toimijoita toteuttamaan Pohjois-Savon luovien alojen toimenpideohjelmaa ja kulttuuristrategiaa. Pohjois-Savon liiton toiminta perustuu aluekehityslakiin ja maakunnan kehittämisasiakirjojen linjauksiin.

Heimotyö

Maakunta on tärkeä identiteetin perusta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Pohjois-Savon liitossa heimotyö käsittää maakuntaidentiteetin vaalimisen Savon historiallisen maakunnan perinteitä (maakuntapäivä, maakuntalaulu, vaakuna jne.) vaalien ja niitä rohkeasti uudistaen. Järjestämme vuosittain yhdessä kumppaneidemme kanssa Maakuntapäivän tilaisuuden, Urheilugaalan, Pohjois-Savon ja Itä-Suomen kulttuurifoorumin. Jaamme vuosittain Savolainen sanavalmius -palkinnon.

Pohjois-Savon kulttuuristrategia 2022–2030

Pohjois-Savon rikas ja värikäs kulttuuri on kaikkien asukkaiden saavutettavissa luoden merkityksellisyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuri- ja taidealojen merkitys on tunnustettu kuntien elinvoimaisuuden vahvana perustana ja taiteen hyvinvointivaikutukset osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluamme olla hyvää tuovan kulttuurin maakunta!

Tutustu strategiaan

Luova Pohjois-Savo

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa -ohjelma pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin linjauksiin. Sen visio on, että luovat alat synnyttävät Pohjois-Savon alueen asukkaille ja toimialoille uutta arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa.

Tutustu ohjelmaan

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Janna Merenniemi |Aluekehitysasiantuntija
+358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi