Vaikuttaminen ja yhteistyö

Edunajaminen on työtä, jonka avulla maakunnan tavoitteet ja tarpeet muuttuvat teoiksi ja tuloksiksi. Meillä on tiivis vuorovaikutus maakunnassa toimivien järjestöjen, koulutuksen järjestäjien, yritysten, median ja omistajakuntiemme kanssa. Hyödynnämme toistemme tietoa ja osaamista asioidemme edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Edunajaminen on vaikuttamista maakuntaohjelman ja strategiamme tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tehtävämme edunajamiseen ja yhteistoimintaan liittyen:

 • maakunnan tahdon määrittely
 • maakunnalle merkittävien asioiden ja hankkeiden edistäminen
 • väyläinvestointien ja -rahoituksen edistäminen
 • yhteydenpito Suomen hallitukseen, eduskuntaan ja keskushallintoon
 • yhteydet Euroopan parlamenttiin, komissioon ja muihin toimielimiin
 • kuntien ja seutukuntien yhteistyön tukeminen
 • maakuntien alueyhteistyö Itä- ja Pohjois-Suomessa
 • maakuntien yhteistyö koko maassa
 • yhteistyö elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 • kansainvälisen verkottumisen edistäminen
 • maakuntaa ja kuntia koskevien tilastoaineistojen hankinta, muokkaaminen ja tietopalvelu
 • tiedottaminen ja viestintä

Uutiset avainsanoilla #vaikuttaminen #yhteistyö #itäsuomi

Uutiskuva

Pohjois-Savosta eduskuntaan yhdeksän kansanedustajaa

03.04.2023 | Pohjois-Savosta valittiin uuteen eduskuntaan yhdeksän kansanedustajaa. Uusia heistä on viisi. Savo-Karjalan vaalipiirillä on yhteensä 15 kansanedustajan paikkaa.

Uutiskuva

Pelastetaan järvilohi -kampanja nostaa esiin järvilohen hätätilan

15.03.2023 | Saimaalla ja Pielisellä elävä äärimmäisen uhanalainen järvilohi on todellisessa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Viimeisimmän viiden vuosikymmenen aikana järvilohikanta on ollut täysin riippuvainen viljelystä ja istutuksista.

Uutiskuva

Itäisen Suomen liikennehankkeita tulee jouduttaa koko maan huoltovarmuuden varmistamiseksi

03.03.2023 | Perusväylänpidon rahoitus on nostettava pysyvästi tasolle, joka mahdollistaa korjausvelan vähentämisen myös elinkeinoelämän kuljetuksille ja matkailuliikenteelle tärkeillä pääväylien ulkopuolisilla maanteillä ja rautateillä.

Uutiskuva

EU-rahoitus ja liikenneinfra painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteissa

28.02.2023 | Iso yhteinen tulevaisuudenkuva on kytkeä Itä- ja Pohjois-Suomi järeillä infrainvestoinneilla Perämeren kaaren kautta Norjan rannikolle ja Narvikiin. Tällä varmistetaan Itämeri-riippumaton vienti- ja tuontiyhteys. Tämä edellyttää myös kotimaassa investointeja.

Uutiskuva

Itä- ja Pohjois-Suomi paljon vartijana – maakunnat haluavat rakentaa koko Suomen turvallisuutta ja elinvoimaa

23.02.2023 | Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhdistäneet voimansa vastauksena koko Suomen kohtaamille uusille uhkille muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Uutiskuva

Itäisen Suomen visiotyöstä konkreettisia ehdotuksia yhteiseen tekemiseen

13.02.2023 | Itäisen Suomen visiotyö on valmistunut. Alueiden, yritysten ja valtion tiiviissä yhteistyössä syntyneen vision tärkein tavoite on vahvistaa elinvoimaa itäisessä Suomessa.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Tytti Määttä |Virkavapaalla
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi
Ossi Martikainen |Yhteyspäällikkö
+358447142601 ossi.martikainen@pohjois-savo.fi