Vaikuttaminen ja yhteistyö

Edunajaminen on työtä, jonka avulla maakunnan tavoitteet ja tarpeet muuttuvat teoiksi ja tuloksiksi. Meillä on tiivis vuorovaikutus maakunnassa toimivien järjestöjen, koulutuksen järjestäjien, yritysten, median ja omistajakuntiemme kanssa. Hyödynnämme toistemme tietoa ja osaamista asioidemme edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Edunajaminen on vaikuttamista maakuntaohjelman ja strategiamme tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tehtävämme edunajamiseen ja yhteistoimintaan liittyen:

 • maakunnan tahdon määrittely
 • maakunnalle merkittävien asioiden ja hankkeiden edistäminen
 • väyläinvestointien ja -rahoituksen edistäminen
 • yhteydenpito Suomen hallitukseen, eduskuntaan ja keskushallintoon
 • yhteydet Euroopan parlamenttiin, komissioon ja muihin toimielimiin
 • kuntien ja seutukuntien yhteistyön tukeminen
 • maakuntien alueyhteistyö Itä- ja Pohjois-Suomessa
 • maakuntien yhteistyö koko maassa
 • yhteistyö elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 • kansainvälisen verkottumisen edistäminen
 • maakuntaa ja kuntia koskevien tilastoaineistojen hankinta, muokkaaminen ja tietopalvelu
 • tiedottaminen ja viestintä

Uutiset avainsanoilla #vaikuttaminen #yhteistyö #itäsuomi

Uutiskuva

Valtion osoitettava 75 miljoonaa euroa Itä-Suomen hankkeisiin vihreiden investointien potista

19.02.2024 | Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Itä-Suomen vihreiden investointien vauhdittamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön määrärahasta osoitetaan 75 miljoonaa korvamerkittynä Itä-Suomen hankkeisiin. Tällä tärkeällä konkreettisella teolla hallitus voi vauhdittaa hallitusohjelman mukaista itäisen Suomen kasvua, mikä edistää myös koko maan menestystä.

Uutiskuva

Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti

19.02.2024 | Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille.

Uutiskuva

Itä-Suomi tarvitsee myös nopeita tekoja uuden suunnan luomiseksi

31.01.2024 | Valmisteilla olevat ohjelmat ja strategiat auttavat pitkällä tähtäimellä itäisen Suomen tilanteeseen. Nyt tarvitaan nopeaa reagointia Itä-Suomesta ehdotettuihin kehittämistoimenpiteisiin. Kun Itä-Suomea vahvistetaan, vahvistetaan koko Suomea.

Uutiskuva

Selvitys Palokin koskien ennallistamisesta valmistui

29.01.2024 | Tuore selvitysmiesraportti suosittelee tiettyjen reunaehtojen täyttyessä Palokin koskien ennallistamista. Selvitysmiehen mielestä vesivoimapadon purkaminen ja koskien ennallistaminen tarjoaa suuren mahdollisuuden itäisen Suomen ja koko Suomen maakuvaa vahvistavaan tarinaan.

Uutiskuva

Pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmien valmistelu alkaa

27.01.2024 | Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt nimeämispyynnön pohjoisen ja itäisen Suomen ohjelmien valmisteluryhmiin. Niiden tehtävänä on yhdessä neuvottelukuntien kanssa tehdä ehdotukset ohjelmiksi ja niihin sisältyviksi toimenpiteiksi 31.12.2024 mennessä.

Uutiskuva

Itä- ja Pohjois-Suomen uusi yhteinen älykkään erikoistumisen strategia vastaa globaaleihin haasteisiin

20.12.2023 | Strategian avulla tuodaan esiin yhteistyömahdollisuuksia, vahvaa osaamista ja kehittämistyötä maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten haasteiden ratkaisemisessa. Strategian painopisteet tukevat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kasvualoja.

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Tytti Määttä |Maakuntajohtaja
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi
Ossi Martikainen |Yhteyspäällikkö
+358447142601 ossi.martikainen@pohjois-savo.fi