Aluekehitys ja ohjelmatyö

Pohjois-Savon kartta, jossa puupalikoita pelinappuloinaAlueiden kehittäminen on valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja monitasoista toimintaa, joka perustuu kansallisiin ja alueiden erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin.

Aluekehitysviranomaisena vastaamme maakunnan yleisestä kehittämisestä aluekehityslain mukaisesti. Teemme kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion viranomaisten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on edistää Pohjois-Savon siirtymää hiilineutraaliin talouteen, kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristön laatua.

Kehittämistehtäviimme kuuluvat maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinta sekä ohjelmien toimeenpano maakunnassa. Vastaamme sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta, niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta. Ohjelmatyön lisäksi toimimme rahoittajana, ja ohjaamme rahoitusta Pohjois-Savon kehittämistavoitteita edistäville aluekehityshankkeille. Kehittämistyötämme tukevat maakunnan kehityksen ja koulutustarpeiden seuranta ja ennakointi, maakunnan kansainvälisten suhteiden edistäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen. Laaditut suunnitelmat ja ohjelmat löydät sivulta Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma.

Pohjois-Savossa on lisäksi älykkään erikoistumisen painopistevalinnoissa tunnistettu seitsemän kehittämisen kärkeä, jotka osaltaan ohjaavat maakunnan kehittämistyötä. Lisätietoa Pohjois-Savon aluekehittämisen painopisteistä löydät sivulta Älykäs erikoistuminen.

Aluekehitystehtävien käytännön toteuttamista vastaa aluekehitysryhmä. Sen tehtävinä ovat mm. vastata alueellisten kehittämisstrategioiden ja ohjelmien valmistelusta, valmistella aluekehitystehtävin liittyvät lausunnot sekä valmistella keskushallinnon ja aluehallinnon edellyttämät toimeksiannot. Aluekehitysryhmää vetää aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024–2027

Aluekehittämispäätös 2024–2027 sisältää pääministeri Petteri Orpon hallituksen aluekehittämisen painopisteet ja tavoitteet, joihin ministeriöt sitoutuvat. Maakuntien liitot huomioivat aluekehittämispäätöksen omissa strategioissaan. Aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen aluekehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista.

Aluekehitystyötä ohjaa valtioneuvoston hallituskausittain päättämät valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Painopisteet kaudelle 2024–2027 ovat:

  1. Kestävä elinvoima ja investoinnit
  2. Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt
  3. Vetovoimainen elinympäristö ja monimuotoinen luonto

Kokonaisturvallisuus, kansainvälisyys sekä aluelähtöisyys ovat kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia näkökulmia. Aluekehityksen ja painopisteiden kehittämisen edellytyksinä ovat: alueiden saavutettavuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys sekä osaaminen ja sivistys, joita ilman useimpia painopisteiden tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa.

Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet: Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024–2027

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi