Kauden 2014–2020 lomakkeet

Ohjeet ohjausryhmien työlle (pdf)

Maksatushakemuksen lomakkeet

Palkkaselvityskooste hankehenkilöstön työajasta ja maksetuista palkoista (xlsx)
Kokonaistyöajanseuranta (xlsx)
Selvitys lomapalkoista ja lomarahoista (xlsx)
Toimenkuvaluettelo (xlsx)
Hankintaselvitys palvelujen ostoista ja koneista, laitteista, kalustosta (xlsx)