Uutiset

Uutiskuva

Hallituksen on pidettävä kiinni vt5-lupauksistaan

25.03.2024 | Maakuntahallituksen mielestä viitostien perusparannuksen rahoituksessa on varauduttava siihen, että kokonaiskustannukset tulevat olemaan lähempänä 200 miljoonaa euroa. Tähän asti tieosuuden kunnostamisen on arvioitu maksavan 140 miljoonaa euroa. Mahdollisen varalaskupaikan suunnittelu ei saa viivästyttää varsinaista tiehanketta.

Uutiskuva

Pohjois-Savo vetoaa lisälentovuorojen puolesta – akuutti tarve kello 18 lennolle

14.03.2024 | Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen kasvava matkailu- ja vientisektori, tutkimus- ja koulutustoimijat, kunnat sekä julkisorganisaatiot edellyttävät lisää Kuopio–Helsinki-lentovuoroja ja toimivia jatkolentoyhteyksiä maailmalle. Tällä hetkellä Pohjois-Savosta on neljä markkinaehtoista päivittäistä lentovuoroa Helsinki–Kuopio-välillä. Tarve on vähintään 5–6 vuorolle päivässä.

Uutiskuva

Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti

19.02.2024 | Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille.

Uutiskuva

Suomesta haetaan 2,25 miljoonaa euroa EU-rahoitusta Savonradan nopeudennostoon

18.01.2024 | Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta 2,25 miljoonaa euroa rahoitustukea Savonradan nopeuden ja kapasiteetin noston suunnitteluun. Hankkeen kokonaiskustannus on 4,5 miljoonaa euroa.

Uutiskuva

Pohjois-Savo on jäänyt paitsioon väyläverkon investointiohjelmassa

20.12.2023 | Pohjois-Savon maakuntahallitus on tyytymätön Väyläviraston laatimaan valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen. Siihen ei ole nostettu kriittisiä kohteita Pohjois-Savosta tai Itä-Suomesta. Investointiohjelma ei huomioi esimerkiksi Itä-Suomen rataverkon toimintavarmuutta.

Uutiskuva

Maakuntapäivän seminaarin aiheena on Pohjois-Savon saavutettavuus ja väylätarpeet

04.08.2023 | Liikenneväylien kunto ja maakunnan saavutettavuus ovat tärkeä tekijä Pohjois-Savon yritysten menestykselle ja alueen vetovoimalle. Valtateiden ja rataverkon ohella Pohjois-Savon taloudelle ja ihmisille ovat hyvin tärkeitä vähäliikenteiset tiet, joilla on paljon talouselämän kuljetuksia ja työssäkäynti- ja palveluliikennettä.

Uutiskuva

Maakuntahallitus vaatii suurempia panostuksia Savon rataan

26.06.2023 | Pohjois-Savon maakuntahallitus vaatii, että Savon radan toimenpidetaso nostetaan nopeudennostosta välityskyvyn parantamiseksi. 50 miljoonan euron määräraha vaalikaudelle ei riitä radan kehittämistarpeisiin, vaan tarkoittaa lähinnä ylläpitävää tasoa.

Uutiskuva

Orpon hallitus uudistaa Viitostien Leppävirralta Kuopioon

21.06.2023 | Pääministeri Orpon hallitus toteuttaa alkaneen vaalikauden aikana määräaikaisen neljän miljardin euron investointiohjelman. Viime perjantaina julkaistusta hallitusohjelmasta löytyy kaksi merkittävää infrainvestointia Pohjois-Savoon. Toinen on kauan odotettu Viitostien parantaminen Leppävirran ja Kuopion välillä ja toinen Savon rata. 

Uutiskuva

Tytti Määttä: Savon radalle on saatava lentävä kalakukko

15.06.2023 | Savon radan jälkeenjääneisyys välityskyvyn osalta johtuu siitä, että riittävät perusparantamiset on jätetty ajallaan tekemättä. Karjalan ja Savon ratojen välityskykyä tulee parantaa, ratoja kehittää ja nopeutta nostaa, kirjoittaa maakuntajohtaja Tytti Määttä kolumnissaan.

Uutiskuva

Itä-Suomen maakuntien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välityskykyä on parannettava viipymättä

17.05.2023 |  Uuden eduskunnan on Liikenne 12 -suunnitelmassa otettava huomioon Savon ja Karjalan ratojen merkitys ja muuttuneet liikennemäärät. Radoilla on suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle sekä koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle ja kilpailukyvylle.

Uutiskuva

Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen

27.04.2023 | Juuri julkaistut selvitykset kertovat: Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Raideliikenteellä on vaikutuksia myös turvallisuuteen ja päästöjen vähenemiseen.

Uutiskuva

Maakuntahallitus: Savon radan merkitys tunnistettava ja välityskyvyn parantamiseen on ryhdyttävä välittömästi

25.04.2023 | Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitot painottavat yhteisessä kannanotossaan, että valtion väyläverkon investointiohjelmassa olevan Kouvola–Kuopio-rataosuuden osalta tulee tavoitteeksi muuttaa välityskyvyn parantaminen.

Uutiskuva

Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa

23.11.2022 | Itärata Oy piti ensimmäisen osakaskokouksensa 23. marraskuuta Kouvolassa. Paikalla oli noin 50 hankeyhtiön osakkaiden sekä hallituksen edustajaa.

Uutiskuva

Itäradan suunnittelu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnittelu on käynnistynyt

02.11.2022 | Raideliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä ja johdonmukaista keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuvaa ylimaakunnallista yhteistyötä. Itäinen Suomi jatkaa yhtenäisenä Savon ja Karjalan ratojen kehittämistä sekä Itärata-hankkeen edistämistä pitkäaikaisten tavoitteidensa ja valtakunnallisten idän suunnan raideliikenteen kehittämispäätösten mukaisesti.

Uutiskuva

Suomen lähivuosien liikenneinvestoinnit on mietittävä uudelleen Venäjän hyökkäyssodan takia

26.04.2022 | Vanhentuneen tilannekuvan mukaan laadittu investointiohjelma uhkaa painottua eteläiseen ja läntiseen Suomeen.

Uutiskuva

Itärataa ehdotetaan TEN-T-verkkoon

21.12.2021 | Euroopan komissio on antanut 14. joulukuuta ehdotuksen uudeksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) asetukseksi. Asetusehdotuksessa esitetään Itäradan Lentorata—Porvoo—Kouvola -linjausta mukaan vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.

Uutiskuva

MAL-sopimusten laajeneminen Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen sai sinetin

23.06.2021 | MAL-sopimukset tuovat seuduille lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Ne vahvistavat yhteistyötä kaupunkiseudun kuntien kesken sekä seutujen ja valtion välillä.

Uutiskuva

Suurien rahtialusten on päästävä myös Saimaan latvavesille

23.06.2021 | Pohjois-Savon liitto kiirehtii liikenne- ja viestintäministeriöltä ja Väylävirastolta toimenpiteitä Saimaan syväväylän kehittämisestä Taipaleen kanavan pohjoispuolisilla syväväylillä Unnukalla ja Kallavedellä.

Uutiskuva

Kuopion uudet täyssähköbussit aloittavat liikennöinnin kesäkuussa

07.06.2021 | Sähköbussien määrä kasvaa nopeasti Suomen kaupungeissa. Muutoksen taustalla on elokuun alussa voimaan astuva EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin perustuva laki, joka edistää nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä erityisesti paikallisliikenteessä.

Uutiskuva

Selvitys Savon radan nopeuttamisesta on valmistunut

20.04.2021 | Selvityksessä esitetään toimenpiteet, joilla nopeustasoa on järkevintä nostaa nykyisestä, ja missä junaliikenne pystyisi hyötymään nopeudennostosta eniten.