Maakuntahallitus: Savon radan merkitys tunnistettava ja välityskyvyn parantamiseen on ryhdyttävä välittömästi

25.04.2023


Kuopion ratapihalle pysähtyy vuosittain yli  9000 junaa. Ratapihalla on käynnissä urakka, jossa uudistetaan laiturit ja opasteet, parannetaan matkakeskukseen johtavaa matkustajatunnelia, uusitaan turvalaitteet ja rakennetaan hissit laitureille. Lisäksi uusitaan Puijonkadun alikulkusilta (kuvassa etualalla vasemmalla) ja Maaherrankadun alikulkusilta. 

Väyläviraston 13. huhtikuuta julkaisemassa 8-vuotisessa investointiohjelmassa 2024–2031 on osoitettu 12 miljoonaa euroa Kouvola–Kuopio-osuuden matka-aikojen lyhentämiseen. Summa on mitätön eikä riitä aiottuun tavoitteeseen. Näin vähäisellä panostuksella Savon radan rappeutuminen jatkuu.

Kolmen maakuntaliiton vuonna 2021 tilaamassa Kouvola–Kajaani-rataosan nopeudennostoselvityksessä on todettu pelkästään Kouvola-Kajaani-rataosan perusparannuksen kustannusten olevan noin 230 miljoonaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin strategisen tilannekuvan mukaan Saimaan kanavan liikennöinnin loppuminen sekä puutavaran tuonnin päättyminen Venäjältä ovat lisänneet kuljetuksia Savon radalla valtavasti. Tavaraliikennemäärät ovat eräillä rataosuuksilla kasvaneet jopa 50 prosenttia. Tuoreet rautatiekuljetusten liikenne-ennusteet vuoteen 2030 osoittavat liikennemäärien kasvua Savon radalle.

Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitot painottavat, että investointiohjelmassa olevan Kouvola–Kuopio-rataosuuden osalta tulee tavoitteeksi muuttaa välityskyvyn parantaminen. On välttämätöntä edistää henkilöliikenteen matka-aikojen lyhentämisen lisäksi myös tavaraliikenteen sujuvuutta.

Savon radasta väliltä Kouvola–Kuopio on alkukesästä valmistumassa Väyläviraston tarveselvitys ja hankearviointi. Hankekuvauksen mukaan selvityksen ja arvioinnin valmistumisen myötä hankkeen sisältö ja kustannusarvio tulevat muuttumaan. Tarveselvityksessä otetaan huomioon myös välityskyvyn parantaminen. Yksittäisiä toimenpiteitä kuitenkin voidaan jo tehdä tarvittaessa nopeastikin. Uuden eduskunnan on Liikenne12-selonteossa otettava huomioon Savon radan merkitys ja muuttunut liikennemäärä, joilla on nykyisissä oloissa suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle ja koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle.

Liikenne 12-selonteko on käytännössä eduskunnan tärkein työkalu liikenneverkkojen suunnittelun ohjaamiseksi. Savon maakuntaliitot tulevat jatkuvasti seuraamaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ja pitämään huolen siitä, että alueen kansanedustajata ja kaikki eduskuntapuolueet saavat riittävästi oikeaa tietoa Savon radan järeiden kehittämistoimenpiteiden saamiseksi eteenpäin.

Pohjois-Savon maakuntahallitus muistuttaa, että Savon rata on merkittävä myös Kuopiosta pohjoiseen. Savon radalla henkilöliikennettä on Kajaaniin saakka ja Kajaanista edelleen Ouluun. Tavaraliikenteen osalta rata on erittäin merkittävä Kontiomäkeen sekä Kontiomäeltä ja Pesiökylästä. Sotkamon Terrafamen liikenne Iisalmen ja Ylivieskan kautta Kokkolaan on erittäin merkittävää.

Savon rata on välillä Siilinjärvi–Iisalmi yksi Suomen merkittävin ja kuormitetuin poikittaisrata, jossa liikkuvat muun muassa Yaran kuljetukset Kokkolaan ja Kokkolasta Iisalmen kautta Siilinjärvelle.

Maakuntahallitus esityslista 25.4.2023

Aihealueet liikenne Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/hublinpatrick2_400x400px.jpg

Lisätietoja

Patrick Hublin |Maakuntainsinööri
+358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/maattatytti2024_400x400px.jpg

Lisätietoja

Tytti Määttä |Maakuntajohtaja
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/martikainenossi2_400x400px.jpg

Lisätietoja

Ossi Martikainen |Yhteyspäällikkö
+358447142601 ossi.martikainen@pohjois-savo.fi