Itärataa ehdotetaan TEN-T-verkkoon

21.12.2021

Euroopan komissio on antanut 14. joulukuuta ehdotuksen uudeksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) asetukseksi. Asetusehdotuksessa esitetään Itäradan Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjausta mukaan vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.

Ehdotuksen mukaan ydinverkko ja laajennettu ydinverkko muodostavat tulevaisuudessa Euroopan kestävän liikenteellisen selkärangan ja käsittävät liikenneverkon strategisesti merkittävämmät osat sekä tärkeimmät solmukohdat.

Tällä hetkellä TEN-T-verkko koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta. Uudessa ehdotuksessa niiden rinnalle on tulossa kolmas taso, vuoteen 2040 mennessä toteutettava laajennettu ydinverkko, johon Itärataa esitetään mukaan matkustajaliikenteen raideyhteytenä. Tavaraliikenteen raideyhteytenä Itärata olisi mukana vuonna 2050 valmistuvassa kattavassa verkossa.

Uusi ehdotus on Itä-Suomen kannalta erittäin myönteinen uutinen.

– Itäsuomalaisen tulevaisuususkon kannalta on tosi kova juttu, jos vihdoinkin pääsemme Euroopan karttoihin. Käytännössä se tarkoittaa, että jo Itäradan suunnittelukustannuksiin olisi saatavilla EU:n CEF-tukea, mikä pienentäisi kaupunkien omarahoitusosuuksia, sanoo Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen, joka on mukana Itäradan johtoryhmässä.

CEF-liikennehauista (Connecting Europe Facility) rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digiyhteyksiä. CEF-rahoituksessa ovat painottuneet erityisesti raideliikenteen hankkeiden suunnittelu ja toteutus, mikä edistää EU:n energia- ja ilmastotavoitteita.

Kyse ei ole mistään pienistä rahoista. Uuden CEF2-rahoituskauden 2021–2027 budjetti on noin 30 miljardia euroa, josta liikennealan osuus on 23 miljardia euroa. EU:n enimmäistuki suunnitteluun on 50 prosenttia.

Seuraavaksi valtioneuvosto laatii ehdotuksesta U-kirjelmän eduskunnalle. U-kirjelmäluonnos käsitellään EU-liikennejaoston kokouksessa 12.1.2022 sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan jaoston kirjallisessa käsittelyssä. Valtioneuvoston yleisistunnossa asia on tarkoitus käsitellä 3.2.2022, minkä jälkeen eduskunta käsittelee asian ja päättää Suomen kannasta.

Itäradan suunnittelu käyntiin pikaisesti

Itäradan suunnittelua varten perustettavan hankeyhtiön valmistelu etenee valtion ja kuntaosakkaiden yhteistyönä hyvää vauhtia kohti yhtiön perustamista. Perustettavan hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Alustavan arvion mukaan rahoitus jakautuu noin 9 vuodelle.

− Kyseessä on kauaskantoinen hanke, joka vastaa hyvin itäisen Suomen liikenteen ja aluekehityksen tavoitteisiin. Käynnistettäessä Itäradan suunnittelu nopeasti, hanke saadaan toteutettua 2030-luvun aikana, näkee Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Mikä on TEN-T-verkko?

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline, joka yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T suuntaviivat yksilöivät yhteistä etua koskevat hankkeet, liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut.

Lue lisää valtioneuvoston sivulta:
TEN-T-asetuksen uudistaminen »


Lisätietoja antavat:
Maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2666, marko.korhonen (at)pohjois-savo.fi

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi