Suomen lähivuosien liikenneinvestoinnit on mietittävä uudelleen Venäjän hyökkäyssodan takia

26.04.2022

Itä-Suomen maakuntien liitot moittivat lausuntokierroksella olevaa valtion väyläverkon investointiohjelmaa 2023–2030 perusteiltaan vanhentuneeksi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nopeasti muuttanut liikenteen toimintaympäristöä erityisesti Itä-Suomessa. Tavara- ja raaka-aineliikenne on siirtynyt Suomen ja Venäjän väliltä Suomen rajojen sisäpuolelle.

– Muutos tarkoittaa muun muassa kotimaisen metsäbioenergian käytön lisääntymistä ja maan huoltovarmuuden merkityksen korostumista. Saimaan kanavan tavaravirtojen siirtyminen jo tulevalla liikennöintikaudella itäisen Suomen maanteille ja raiteille merkitsee merkittävää lisäkuormaa jo muutenkin korvausvelkaa omaaville väylille. Jos liikenne siirtyy kokonaan teille, kyseessä on yli 50 000 rekkakuormaa vuodessa, todetaan maakuntien yhteisessä lausunnossa.

Vanhentuneen tilannekuvan mukaan laadittu investointiohjelma uhkaa painottua eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Investointiohjelman luonnokseen sisältyvistä rataverkon kehittämishankkeista yli 70 prosenttia (885 M€) sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa ja noin 20 prosenttia (275 M€) itäisessä Suomessa. Maantieverkon kehittämishankkeista noin 70 prosenttia (923 M€) sijaitsee etelässä ja lännessä ja noin 26 prosenttia (338 M€) pohjoisessa ja idässä.

Raideliikenteen välityskyvyn turvaamiseksi tulisi lisätä kohtaamispaikkoja yksiraiteisilla osuuksilla Savon ja Karjalan radoilla. Lisäksi koko tavaralogistiikka pitäisi miettiä uudelleen alemman asteista maantieverkkoa ja satamiin johtavia liikenneyhteyksiä myöten.

Maakuntien liitot esittävät lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäministeriö sekä liikennevirastot laativat pikaisesti yhdessä alueiden kanssa toimintaympäristömuutoksesta kattavan selvityksen ja ajantasaisen tilannekuvan. Siinä tarkasteltaisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikutuksia erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksiin Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti. Investoinnit itäisen Suomen logistiikan toimivuuden varmistamiseksi on käynnistettävä pikaisesti.

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan maakuntien yhteisen lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kainuun liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto.

Taustaa
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa.

Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne12-suunnitelma. Vuosia 2023–2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.


Lisätietoja:
Antti Kivelä, Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 5028192

Maakuntahallitus 26.4.2021, esityslista »

Liitteet

vaylavirasto_investointiohjelmaluonnos2023-2030_is_liittojen_lausunto_final Lataa tiedostoLataa
Aihealueet itäsuomiliikennevaikuttaminen Jaa artikkeli