Karjalan ja Savon ratojen parantaminen aloitettava pikaisesti

19.02.2024


Kuva: VR Group

Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille. Rataverkko ei saa enää rapistua, vaan raideliikenteestä on tehtävä aidosti Suomen kilpailukykytekijä. 

Nykyisessä Suomen julkisen talouden tilanteessa kustannustehokkainta on kunnostaa ja parantaa nykyiset Karjalan ja Savon radat. Peruskorjauksen yhteydessä on taloudellisesti viisasta toteuttaa myös muutokset, jotka nopeuttavat yhteyksiä. Erityisesti välityskykyä parantavia sekä kuljetus- ja matka-aikoja lyhentäviä ohituspaikkoja tarvitaan lisää. 

Turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos lisäsi entisestään tavaraliikennettä Karjalan ja Savon radoilla. Kuljetukset siirtyivät kulkemaan maan rajojen sisälle – erityisesti Karjalan ja Savon radoille sekä Kotka-Haminan satamaan. Vientikuljetusten ohella erityisesti Kaakkois-Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden keskittymän puuraaka-aineen kysynnän muutokset siirsivät kuljetusvirtoja Savon ja Karjalan radoille. Tämä merkittävä muutos kuormittaa suuresti erityisesti yksiraiteisia osuuksia, eikä välityskyky enää riitä. 

Raideyhteydet ovat elintärkeitä Suomen teollisuudelle ja huoltovarmuudelle, erityisesti metsä-, kaivannais- ja kemianteollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksille, raakapuukuljetuksille sekä pitkämatkaiselle henkilöliikenteelle. 

Raideyhteyksien kunnostaminen parantaa Itä-Suomen saavutettavuutta erityisesti tavara- mutta myös henkilöliikenteessä. Kun tavaraliikenteen kustannustehokkuus paranee, siirtyy liikenne valtateiltä raiteille. Samalla henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät ja täsmällisyys paranee. 

Joensuussa 19.2.2024
Itä-Suomen neuvottelukunta

Markus Hirvonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Karjala, Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajamaakunta 2024 
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, Etelä-Savo 
Satu Sikanen, maakuntajohtaja, Etelä-Karjala 
Riikka Pirkkalainen, maakuntajohtaja, Kainuu 
Tytti Määttä, maakuntajohtaja, Pohjois-Savo

Aihealueet itäsuomikannanottoliikenne Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/maattatytti2024_400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Tytti Määttä |Maakuntajohtaja
+358447142690 tytti.maatta@pohjois-savo.fi