Suomesta haetaan 2,25 miljoonaa euroa EU-rahoitusta Savonradan nopeudennostoon

18.01.2024

Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitustukea 11 liikennehankkeelle yhteensä 67,2 miljoonaa euroa. Väylävirasto tavoittelee 2,25 miljoonaa euroa Savonradan nopeuden ja kapasiteetin noston suunnitteluun. Hankkeen kokonaiskustannus on 4,5 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia torstaina 18. tammikuuta.

Väyläviraston vuosien 2024–2031 investointiohjelmaan kuuluva hanke koostuu Savonradan nopeuden ja kapasiteetin noston suunnittelusta rataosuuksilla Kouvola–Kuopio ja Iisalmi–Kontiomäki. Yksiraiteisella Kouvola–Kuopio-rataosuudella (269 km) pääpaino on nopeudennostossa, sillä matalien nopeusrajoitusten vuoksi matka-ajat Kouvolan ja Kuopion välillä ovat pitkät. Henkilöliikenteessä suurin sallittu nopeus on tällä hetkellä pääosin 140 km/h, paikoittain 120 km/h lyhyillä osuuksilla.

Radan nopeutta suunnitellaan nostettavaksi valituilla kohdilla 160 kilometriin tunnissa lyhyillä rataoikaisuilla sekä parantamalla radan geometriaa muun muassa kallistuksen muutoksilla ja siirtymäkaarteiden pidennyksillä. Lisäksi radan turvallisuutta parannetaan tasoristeysten poistoilla ja melutasoa alennetaan melusuojausten avulla.

Iisalmi–Kontiomäki-välin yksiraiteisella osuudella (108 km) suunnittelu keskittyy kapasiteetin nostoon. Yhteysvälille suunnitellaan kolme uutta liikennepaikkaa, joiden sivuraiteet (840 m) mahdollistavat junien kohtaamisen yksiraiteisella osuudella.

Ratasuunnitteluun Kouvolan ja Kuopion ratavälillä on myönnetty kolmen miljoonan euron rahoitus vuoden 2024 talousarviossa. Iisalmi–Kontiomäki-ratasuunnitelman tekninen ajantasaistaminen (1,5 M€) on osa Väyläviraston suunnitteluohjelmaa ja toteutukseen on varattu rahoitus perusväylänpidosta.

Tavoitteena välityskyvyn parantaminen

Pohjois-Savon liiton maakuntainsinööri Patrick Hublin antaa kiitosta siitä, että valtionhallinto on aktivoitunut Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen kanssa.

– Nopeuden sijaan Savonradan parantamista tulee kuitenkin tarkastella välityskyvyn riittävyyden näkökulmasta. Nykyinen välityskyky ei riitä kasvussa olevalle tavaraliikenteelle. Kun tavaraliikenteen sujuvuus paranee, se vaikuttaa positiivisesti myös henkilöliikenteen matka-aikojen lyhenemiseen, hän huomauttaa.

Hublinin mukaan Savon ja Kainuun maakuntaliitot arvioivat viime keväänä Kouvola–Kajaani-perusparannuksen kustannusten olevan 230 miljoonan euron suuruusluokkaa.

Savonrata on keskeinen osa Suomen matkustaja- ja tavaraliikenteen verkkoa. Rata kuuluu TEN-T-liikenneverkon kattavaan verkkoon. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Euroopan komission myöntämän CEF-rahoituksen (Connecting Europe Facility) tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T, Trans-European Transport Network) investointeja.

Kuva: VR Group

Uutista on päivitetty 19.1.2024 Patrick Hublinin kommenteilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 18.1.2024: Suomesta haetaan yli 325 miljoonaa euroa EU-rahoitusta liikennehankkeille

Aihealueet liikenne Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/hublinpatrick2_400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Patrick Hublin |Maakuntainsinööri
+358447142683 patrick.hublin@pohjois-savo.fi