Pohjois-Savon liiton uutispöytä

VINKKI  Voit lukea uutisia aiheittain valitsemalla artikkelissa olevan aihetunnisteen.

20190121

Julkaistu 21.1.2019

Puutavarakuljettajien koulutukseen haetaan lisää vetovoimaa

Pohjois-Savossa puutavarakuljettajien koulutusta aletaan kehittää lisäämällä oppilaitosten ja työnantajien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on oppilaitoksesta valmistuvien opiskelijoiden määrän kasvattaminen ja osaamiseltaan valmiimpien kuljettajien saaminen työelämään.

 
20190120 /media/artikkelikuvat/kaivosseminaari.jpg

Julkaistu 20.1.2019

Maakuntakaavan teemaseminaarisarja käyntiin kaivosasialla

Tilaisuus oli osa teemaseminaarisarjaa, joka liittyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen valmisteluun sekä laajemmin maankäyttö- ja rakennuslain uudistusprosessiin.

 
20190117

Julkaistu 17.1.2019

Tiedotustilaisuus Pohjois-Savon maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistuksesta

Torstaina 7. helmikuuta järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus, jossa käsitellään UNA Oy:n roolia Pohjois-Savon maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistuksessa.

 
20181217

Julkaistu 17.12.2018

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun

 
20181217

Julkaistu 17.12.2018

Varkaus on jäämässä ilman velkaneuvojaa

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva laki talous- ja velkaneuvonnasta uhkaa jättää Varkauden kaupungin ilman talous- ja velkaneuvontahenkilöstöä. Maakuntahallituksen kannanoton mukaan palvelu tulee järjestää ostopalveluna, mikäli Varkauden toimistoon ei sijoiteta neuvojan virkaa.

 
20181217 /media/artikkelikuvat/2018/tahko_slope_900x500px.jpg

Julkaistu 17.12.2018

Itä-Suomi linjasi yhteiset tavoitteensa

Itä-Suomen maakunnat sopivat viime viikolla yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomen neuvottelukunnan mielestä seuraavalle hallituskaudelle tarvitaan laajapohjainen työllisyyden kasvuohjelma. Lisäksi on varmistettava, että harvaan asutukseen liittyvät olosuhdetekijät tunnustetaan EU:n aluepolitiikassa

 
20181130 /media/artikkelikuvat/2018/virtuaalilasit_900x500px.jpg

Julkaistu 30.11.2018

Business Center -toiminta käynnistyy Kuopiossa

Pohjois-Savossa panostetaan yrittäjyyteen sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Savilahden alueelle investoidaan yli miljardi euroa seuraavien 10–15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

 
20181128

Julkaistu 28.11.2018

Pohjois-Savon liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen Pielaveden haja-asutusalueille

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille vähintään 10 vuoden ajan.

 
20181119

Julkaistu 19.11.2018

Pohjois-Savo pilotoi Kansallisen neurokeskuksen toimintamalleja

Neurotieteiden alan alueellinen osaamiskeskittymän vahvistaminen ja sen profiilin nosto kansalliseksi kärjeksi turvaa osaltaan keskuksen sijoituspaikan säilymistä Kuopiossa myös jatkossa.

 
20181119

Julkaistu 19.11.2018

Yläsavolaiset yritykset yhdistävät voimansa kauppakamarin EU-hankkeessa

Kuopion alueen kauppakamari jalkautuu yritysten yhteistyönä syntyneen uudentyyppisen EU-hankkeen myötä entistä tiiviimmin Iisalmeen ja avaa sinne hankkeen ajaksi toimipisteen.

 
20181119 /media/artikkelikuvat/2018/maakuntavaltuusto19112018-rajamaki.jpg

Julkaistu 19.11.2018

Maakuntavaltuusto äänesti maakuntakaavaehdotuksesta

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti. Valtuusto joutui kuitenkin äänestämään kaavaehdotuksen hyväksymisestä.

 
20181029

Julkaistu 29.10.2018

Kuntien maksuosuudet pysyvät entisellä tasolla

Pohjois-Savon maakuntahallitus esittää marraskuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi Pohjois-Savon liiton ensi vuoden talousarvion. Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma pysyy kuluneen vuoden tasolla noin 2,36 miljoonassa eurossa.