Hallituksen on pidettävä kiinni vt5-lupauksistaan

25.03.2024


Pohjois-Savon maakuntahallitus otti tänään kantaa julkisuudessa esillä olleeseen viitostien perusparannushankkeeseen, joka on jäänyt Väyläviraston investointiohjelman ulkopuolelle.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että parhaillaan nähtävillä olevat valtatie 5 Leppävirta–Kuopio-yhteysvälin tiesuunnitelmat etenevät viipymättä hyväksyttäviksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Ennen Traficomin hyväksymiskäsittelyä rahoituksesta puhuminen on ennenaikaista.

Hyväksymisen jälkeen eduskunnan on osoitettava riittävän suuri potti tiehankkeen nopeaan käynnistämiseen ja sitouduttava koko hankkeen rahoitukseen.

Maakuntahallituksen mukaan rahoituksessa on varauduttava siihen, että kokonaiskustannukset tulevat olemaan lähempänä 200 miljoonaa euroa ilman mahdollista varalaskupaikkaa. Tähän asti tieosuuden kunnostamisen on arvioitu maksavan 140 miljoonaa euroa.

Varalaskupaikan suunnittelu ei saa viivästyttää varsinaista tiehanketta. Sille on löydettävissä viitostiehen verrattuna toteuttamiskelpoisempia ja kustannustehokkaampia paikkoja.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen korostaa, että rahoitus on ennen kaikkea poliittinen päätös. Hallitusohjelman kirjauksesta on kuitenkin pidettävä kiinni.

– Hallitus ja eduskunta voivat poiketa Väyläviraston virkamiesnäkemyksestä, mutta sekin edellyttää ripeää valmistelua ja aktiivista vaikuttamistyötä, sanoo Kokkonen.

Lisätietoja antaa: Mira Kokkonen, p. 050 3050656, mira.kokkonen@kiuruvesi.fi

Pohjois-Savon liiton tiedote 20.12.2023: Pohjois-Savo on jäänyt paitsioon väyläverkon investointiohjelmassa

Kuva: Akseli Muraja