"Taide tekee näkymättömän näkyväksi, kuiskauksen kuuluvaksi"

16.04.2024


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen kirjoitti tilaisuuden päätössanoiksi yhteenvedon Pohjois-Savon kulttuurifoorumin sisällöstä. Kulttuurifoorumi pidettiin 16. huhtikuuta Lapinlahdella.

Arvoisa kulttuurifoorumin väki, kiitos tästä päivästä jokaiselle osallistujalle ja alustajalle. Saatiin varmasti jokainen muutama uusi oivallus työhömme ja arkeemme vietäväksi.

Kiitos Lapinlahden taidepitäjälle kutsusta ja kulttuurikasvatustyöstä! Lapinlahden taidelukion olen käynyt minäkin, soittanut useana vuotena musiikkileirillä ja arkkitehtuurikoulu Lastussa rakentanut erilaisia talohahmotelmia. Kunnalla on suuri rooli kulttuurin edistämisessä, sen mahdollistamisessa. Kuten Lapinlahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta avauspuheessaan sanoi, ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka tekevät ja kantavat soihtua, kunta toimii taustalla ja ei heitä vettä hengen päälle.

Savonia-ammattikorkeakoulun tki-asiantuntija Jyri Wuorisalo totesi, että turvallisuus rakentuu yhteisöjen kautta ja yhteisöt muodostuvat ihmisistä. Se tarkoittaa arjen turvallisuutta, inhimillistä turvallisuutta. Turvallisuus on myös ennen kaikkea ihmisarvon kunnioittamista, ja taide luo turvallisuutta.

Miten voimme pitää kaikki mukana, kun Taiteen edistämiskeskuksen johtajan Kaisa Rönkön mukaan polarisoituu ja osa ihmisistä tippuu kulttuurin ulkopuolelle? Se on suoranainen turvallisuusriski.

Olen ollut nyt 12 vuotta äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina lukiossa ja opettajana olen huomannut lukemisen ja kirjoittamisen muutoksen voimakkaasti jo siinä ajassa. Muutamat lukevat todella paljon, osa sen mitä on pakko, osa ei edes sitä, mitä pitäisi.

Kaunokirjallisuudella, taiteella on iso merkitys siihen, miten meistä jokainen hahmottaa maailmaa ympärillään. Jos maailma rajoittuu muutaman sekunnin kissavideoihin, ei ajattelu ja ymmärrys kasva. Elämä pienenee oman navan, puhelimen ympärille. Silloin ymmärrys siitä, että ennenkin on monenlaisista vaikeuksista selvitty, ei välity sukupolvelta toiselle. Haasteet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä.

Nykyisille lukiolaisille suosittelen modernismin ajan teoksia, koska siinä ajassa koettiin suurta ahdistusta alati muuttuvan maailman keskellä. Samoin Suomen sisällissotaan liittyvät teokset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaunokirjallisuus ja taide lisäävät empatiaa ja ymmärrystä, mutta mahdollistavat myös eskapismin.

Opettajana ja kuntapäättäjänä toivon voivani juurruttaa omalla panoksellani jokaiseen lapseen ja nuoreen kulttuurikipinän. Taide ja kulttuuri vaatii aikaa ja taiteen äärelle pysähtymisen taito ei synny itsestään. Luovuuskin vaatii aikaa ja tylsistymistä.

Päivän otsikko oli Kulttuurin raatajat rahanalaiset. Yhteiskunnan on varmistettava, että kulttuurille jää riittävästi rahaa ja resursseja. Pohjois-Savon liitto on aloittanut tänä vuonna kulttuurin kehitystyön muun muassa yhdessä kahden ylimaakunnallisen hankkeen kanssa. Ne tuovat myös kulttuurialan ihmisiä yhteen ja toivottavasti omalta osaltaan auttavat kuntien kulttuuripuurtajia. Kulttuurin roolia on liiton toiminnassa tietoisesti aktivoitu viime aikoina.

Maailmaa ja ehkä erityisesti osaa meidän lapsia ja nuoria vaivaa merkityksettömyyden tunne. Taide tekee näkymättömän näkyväksi, kuiskauksen kuuluvaksi.

Taiken johtaja Kaisa Rönkkö herättelikin ajatuksia siitä, miten voisimme selvitä yhdessä talouden suvantovaiheesta eteenpäin, saada aikaan enemmän aikaan vähemmällä rahalla.

Kuten päivässä kävi selväksi: tässä monikriisisessä maailmassa emme ilman kulttuuria selviä.  Se antaa meille luovia ratkaisuja, tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vaikeita, tärkeitä aiheita ja vie välillä ajatukset myös pois aivan erilaisiin maailmoihin ja todellisuuksiin.

Maakuntaliitto aikoo jatkaa kulttuuritekoja ja erityisesti kulttuuritekojen tukemista. Oma tekoni on kesäkuun kuntapäättäjäinfo, joka keskittyy kullttuurin ympärille. Usein tarvitaan dialogia, tietoa ja suoranaista asennekasvatusta.

Ja erityisterveiset vielä vanhalle kotipitäjälle: pitäkäähän Lapinlahden taidepitäjän imagosta kynsin ja hampain kiinni ja laittakaa siihen myös resursseja. Kiitos ja kumarrus teistä jokaiselle!


Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö

Katso tallenne
Kuvia tapahtumasta
Ohjelma

Kuvat: Jari Sihvonen