Maakunta halutaan saada liikkeelle

19.03.2024

Liikkumattomuus aiheuttaa UKK-instituutin laskelmien mukaan Suomessa vuosittain ainakin 3,5 miljardin euron kustannukset. Pohjois-Savon osalta se tarkoittaa yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Terveysliikuntasuositusten mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen 20–64-vuotiaista joka toinen liikkuu liian vähän. Erityisen huolestuttavaa on se, että vuonna 2022 suoritettujen Move-mittausten tulosten mukaan fyysinen toimintakyvy luokitellaan heikoksi 40–70 prosentilla kaikista maakunnan viidennen vuosiluokan oppilaista.

Pohjois-Savossa on käynnistymässä maakunnallinen liikkumisen edistämisen hanke, jossa lähdetään etsimään ratkaisuja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi muodostuneeseen liikkumattomuuteen. Perheille-hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti hauraissa ja haavoittuvissa elämäntilanteissa oleviin perheisiin. Yhä useampi halutaan saada mukaan myös järjestöjen liikuntatarjontaan, jotta vaikuttavuus ei jää pelkästään lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen.

– Tavoitteena on, että pohjoissavolaiset perheet alkavat liikkua enemmän, elävät terveellisemmin, kokevat enemmän osallisuutta ja voivat paremmin, tulevat vahvemmin osaksi yhteiskuntaa, kouluttautuvat ja työllistyvät, kertovat Joroisten kunnanjohtaja ja Pohjois-Savon Liikunnan puheenjohtaja Jaakko Kuronen ja aluejohtaja Risto Kovanen.

Heidän mukaansa kolmivuotinen hanke tukee hienosti kuntien vastuulla olevaa terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin lisäämisen tehtävää.

– Hankkeessa luodaan uudenlainen yhteistyöllä toteutettava pohjoissavolaisten perheiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisen toimintatapa. Näin rakennetaan entistä vahvempaa rakenteellista pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle myös kuntien ja aluejärjestön välillä.

Perheentalo-yhteistyön johtaja Sinikka Roth kertoo, että perheille-hanke tukee erinomaisella tavalla Perheentalon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita. Perhekurssitoimintaa ja perhetapahtumia tullaan toteuttamaan kaikissa Pohjois-Savon kunnissa.

– Esimerkiksi Iisalmessa Perheentalo Onni ja Ilonassa käy paljon monimuotoisia perheitä, joista osa tarvitsee tukea liikunnan lisäämiseen arkeen sekä ohjausta terveellisiin ruokailutottumuksiin, Roth sanoo.

Tällä hetkellä Pohjois-Savossa toimii neljä Perheentaloa: Iisalmessa, Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Perheille-hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta. EU:n ja valtion rahoitus on yhteensä 369 518 euroa. Muu julkinen rahoitus tulee Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta ja mahdollisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 461 899 euroa.

Lisätietoja antaa:
Aluejohtaja Risto Kovanen, Pohjois-Savon Liikunta
p. 0407058897, risto.kovanen@pohjois-savonliikunta.fi