Haku on avoinna

19.04.2024

Katso tallenne 22.4.2024 pidetystä hakuinfosta

Pohjois-Savon liitto on avannut kolme rahoitushakua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa. Tukea on haettavissa JTF- (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) ja EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) -rahastoista.

JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – Haettavana 1,5 miljoonaa euroa

Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:

  • bioenergiajakeiden käsittely- ja varastoalueita,
  • kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
  • retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen sekä luovat edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle,
  • yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä uutta yritystoimintaa mahdollistavia yritys- ja teollisuusalueita.

JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille - Haettavana 2,0 miljoonaa euroa.

Tästä hausta tuetaan mm.

  • elinkeinoelämän monipuolistumiseen, kasvuun, sekä elinkeinoelämän palvelujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita,
  • hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa sekä
  • muita Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia.

EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille – Haettavana tukea kunnille tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin liikenneinvestointeihin 3,0 miljoonaa euroa

Tästä hausta tuetaan kehittämis- ja investointihankkeita toimintalinjalta 3 seuraavasti:

  • Toimintalinja 3 (Saavutettavampi Suomi) tuki kohdennetaan kunnille tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin liikenneinvestointeihin, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet sekä eri kuljetusmuotojen yhteenliitettävyys. Lisäksi voidaan tukea edellä mainittuja tavoitteita tukevien liikenneinvestointien suunnitteluvalmiuden nostamista

Yleisiä ohjeita hakuja varten

Hankkeiden tukitaso on korkeintaan kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %. Hauissa käytössä olevista kustannusmalleista on tarkempaa ohjeistusta diasarjassa.

Hankehakuilmoitukset

Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – päättyy 6.6.2024
Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 6.6.2024
Pohjois-Savon liiton EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille – päättyy 6.6.2024

Huomattavaksi, että hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt, rahoitusehdot ja perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi.

Pohjois-Savon liiton seuraavat EAKR- ja JTF-haut toteutetaan ajalla 2.9.–7.11.2024.

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa. Neuvomme mielellämme hakuihin liittyvissä asioissa.

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, aluekehitysasiantuntija p. 044 714 2617

Aihealueet eakrjtfrahoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi