Keitele lähtee valmistelemaan vihreän teollisuuden Master Plania

18.06.2024

Keiteleen kunta on saanut merkittävän projektirahoituksen, jolla lähdetään valmistelemaan vuoteen 2035 ulottuvaa kehittämisohjelmaa, Keiteleen teollisuusalueen Master Plania. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto JTF-rahoitusohjelmasta.

Master Planin tavoitteena on jalkauttaa vihreästä energiasta ja teknologiasta saatavia yritys- ja liiketoimintamahdollisuuksia kuntaan konkreettisiksi investoinneiksi ja kehittämistoimiksi, joita toteuttavat sekä kunta että yritykset. Keiteleellä on vireillä myös muita vihreään energiaan liittyviä investointeja, joiden kokoluokka on merkittävä.

– Keiteleellä on aloitettu pienen kunnan mittakaavassa erittäin merkittävä kehittämistyö, jonka tavoitteena on luoda Keiteleestä yksi keskeisimmistä puutalouden ja vihreän energian keskuksista Pohjois-Savon maakunnassa vuoteen 2035 mennessä. Työ on pitkäjänteistä ja vaatii sekä kunnan että yritysten sitoutumista. Työ on käynnistynyt kunnan osalta strategisella maanhankinnalla sekä alueen kaavoittamisella, kertoo kunnanjohtaja Emilia Savolainen Keiteleen kunnan tiedotteessa.

Investoinnit ja kehittämistoimet vaativat myös ulkopuolista rahoitusta ja yhteistyötä rahoittajien kanssa. Tärkeitä rahoitusvälineitä ovat erilaiset hankerahoitukset,joilla tuetaan mm. talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista sekä elinkeinoelämää edistäviä hankkeita.

– Hankkeen työstäminen yhteistyössä Pohjois-Savon liiton kanssa sujui hyvin ja rahoituspäätöksen saimme toukokuussa. Tällä hetkellä käynnissä on projektipäällikön rekrytointi. Toivomme, että hän voi aloittaa tehtävässään elokuussa ja pääsemme aloittamaan hankkeen toimenpiteet syksyllä, kertoo elinkeinoasiantuntija Sari Hyttinen.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Emilia Savolainen p. 050 5205999, emilia.savolainen@keitele.fi
Elinkeinoasiantuntija Sari Hyttinen p. 040 1663209, sari.hyttinen@savogrow.fi