Vanhempien ja lasten ääni kuuluville sosiaalityössä

18.06.2024

Elokuussa alkava EU-rahoitteinen Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke tukee lastensuojelun asiakasperheitä monialaisesti. Hankkeessa kehitetään lastensuojelun moniammatillista osaamista ja toimintamalleja, joiden avulla vanhemmuutta sekä lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

– Tavoitteena on, että lastensuojelun toimenpiteet kohdentuvat oikea-aikaisesti ja tuloksellisesti niin, että kiireellisten ja kalliiden toimenpiteiden tarve vähenee. Tämä parantaa perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja pitkällä aikavälillä myös hillitsee kustannusnousua, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Malinen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Vuoden 2026 loppuun asti kestävässä ryhmähankkeessa ovat mukana Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO), Etelä-Savon hyvinvointialue, Kainuun hyvinvointialue ja Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Jokaisella hyvinvointialueella työskentelee moniammatillinen tiimi, joka yhdistää sosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä perheterapian ammattilaisten osaamiset ja voimavarat. Hanke tarjoaa vanhemmille konkreettista tukea ja ohjausta lapsesta huolehtimiseen sekä vanhempana toimimiseen hankalissakin perheiden tilanteissa. Samalla uudistetaan monialaisia työskentelytapoja ja kehitetään työntekijöiden ja asiakkaiden verkostoihin jalkautuvien moniammatillisten tiimien toimintarakenteita.

Lastensuojelun henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tullaan järjestämään valmennuksia, koulutuksia ja muita yhteisiä oppimisprosesseja, joiden kautta työntekijät saavat osaamista, konkreettisia toimintamalleja, työvälineitä ja mittareita perheiden kanssa työskentelyyn ja vaikuttavuuden arviointiin.

– Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä lastensuojelun asiakkaana olleiden nuorten ja vanhempien kanssa ja luomaan hyvinvointialueille suunnitelmallista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa. Näin vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja tuodaan erityisesti vanhempien ja lasten ääntä kuuluville sosiaalityössä, Malinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa hankkeelle 1,8 miljoonan euron rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,3 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmä 18.6.2024

Lisätietoja antavat:

Päivi Malinen, kehittämispäällikkö, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
p. 044 024 6415, paivi.malinen(at)isonet.fi

Katja Rautiainen, lastensuojelun palveluyksikköjohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 740 1688, katja.rautiainen(at)pshyvinvointialue.fi

Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija, Kainuun hyvinvointialue
p. 044 797 0168, marja-liisa.ruokolainen(at)kainuu.fi

Johanna Will-Orava, palvelualuepäällikkö, Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
p. 044 794 2393, johanna.will-orava(at)etelasavonha.fi