Pohjois-Savossa käynnistetään ideahaku luoville aloille

28.03.2024

IDEAHAKU LUOVILLE ALOILLE POHJOIS-SAVOSSA

Hakuaika: 15.4.-15.5.2024.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon liitto järjestävät yhteisen ideahaun luoville aloille. Haulla haluamme aktivoida luovien alojen toimijoita huomaamaan alueellisten rahoitusohjelmien mahdollistamaa kehittämistyötä.

Tästä ideahausta ei myönnetä rahoitusta. Haemme hankeideoita, joille idean esittäjät voivat halutessaan myöhemmin hakea rahoitusta alueellisten rahoittajien varsinaisista hankerahoitushauista. Ideahaku on mahdollisuus saada rahoittajien vinkkejä varsinaisen hakemuksen valmistelua varten.

Haun tavoitteet

Ideahaun sisällöllisenä tavoitteena on:

1) Edistää alueellisten rahoitusohjelmien toteutumista. Näitä ovat Euroopan aluekehittämisrahasto EAKR, Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Leader-rahoitus ja Maaseuturahasto.

Ohjelmien toteuttamisella tavoitellaan alueen elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä, tki-toiminnan vahvistumista, yrittäjyyden ja osaamisen kehittymistä, osallisuuden lisääntymistä sekä maaseudun elinvoiman kasvamista.

2) Edistää Pohjois-Savon kulttuuristrategian ja Luova Pohjois-Savo kehittämisohjelman toimeenpanoa. Tutustu asiakirjoihin
https://www.pohjois-savo.fi/aluekehitys-ja-ohjelmatyo/kulttuuri-ja-luovat-alat.html 

Tällä ideahaulla haetaan erityisesti arvonluonnin ratkaisuja luovien alojen keinoin. Tavoitteena on esimerkiksi yritystoiminnan, verkostojen ja yhteistyön kehittämisen näkökulmasta uutta arvonluontia tuottavaan, luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvään liiketoimintaan. Ideat voivat liittyä mm. tuotekehitykseen, osallisuuden edistämiseen, matkailun kasvattamiseen sekä elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Ideoita voi esittää myös muista yllä mainittuja tavoitteita edistävistä teemoista.

Ideahaulla haluamme tukea myös pienten tai hanketoteuttamisen kannalta kokemattomien organisaatioiden osallistumisia kehittämishankkeisiin.

Yleisiä ohjeita ideahakua varten

Hankeideat toimitetaan sähköisesti webropol-kyselyn kautta 15.5.2024 mennessä. Linkki webropol-lomakkeeseen  Toivomme tiiviistä vapaamuotoista kuvausta, missä tuodaan esille tarve hankkeelle, maantieteellinen toteutusalue, mihin kohderyhmään toimenpiteet kohdistuvat, keskisiä toimenpiteitä, mitä tuloksia toimenpiteiden seurauksena odotetaan sekä karkea kustannusarvio tai kustannusten suuruusluokka. Kannustamme tarvelähtöiseen ja konkreettiseen ideointiin.

Tässä ideahaussa on hyvä myös jo huomioida, että rahoittajien varsinaisia hankerahoitushakuja koskevat seuraavat ehdot:

  • Tukea myönnetään kehittämishankkeille, missä haetaan ratkaisuja aluetta ja kohderyhmää koskeviin haasteisiin.
  • Lähtökohtaisesti tukea ei voida myöntää yksittäisen tapahtuman järjestämiseen eikä apurahatyyppiseen tai yksittäisen henkilön palkkatukityyppiseen toimintaan.
  • Hakijoina voivat olla vain yksityisoikeudelliset tai julkiset hakijaorganisaatiot.
  • Hakijoina eivät voi olla yksityishenkilöt.
  • Rahoitettavissa hankkeissa tulee aina olla mukana myös hakijan omaa rahoitusta.
  • Ylimaakunnallisuus hankkeissa on mahdollista aina kunkin haun mukaisesti.

Hankeidean esittäjä saa kirjallisen palautteen ideastaan

Ideahakuun osallistuneille annetaan alueellisten rahoittajien kirjallinen palaute viimeistään 13.6.2024 hakijan ilmoittamaan sähköpostiin. Palaute sisältää mm. keskeiset havainnot idean toteuttamisedellytyksistä hankerahoituksen kannalta, tiedon mahdollisesti ideaan soveltuvasta rahoitusvälineestä sekä ko. rahoitusvälineeseen liittyvän haun ajankohdasta.

Annettu palaute ei sido rahoittajaa eikä idean esittäjää. Ideahakuun osallistumisesta ei saa lisäpisteitä tai muuta etuutta rahoittajien hankerahoitushakuihin jätettyjen hakemusten arvioinneissa. Ideahakuun osallistuneet voivat missä vaiheessa tahansa jättää tukihakemuksia mille tahansa rahoittavalle viranomaiselle vapaasti oman harkintansa mukaan. Kaikkiin hankerahoitushakuihin voi jättää hakemuksia myös ilman tähän ideahakuun osallistumista.

Hankeideoita ei jaeta ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon liiton ulkopuolisille tahoille.

Lisätietoja tarvittaessa:

Tiina Arpola, johtava yritysrahoitusasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
tiina.arpola@ely-keskus.fi
+358 295 026 131

Pirjo Ikäheimonen, rahoitusasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus
pirjo.ikaheimonen@ely-keskus.fi
+358 295 026 639

Timo Ollila, rahoituspäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
timo.ollila@ely-keskus.fi
+358 295 026 695

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö
Pohjois-Savon liitto
soile.juuti@pohjois-savo.fi
+ 358 44 714 2637