Miten meillä menee – Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuva 2024

06.03.2024

Pohjois-Savon liitto on yhteistyössä ELY-keskuksen ja hyvinvointialueen kanssa koonnut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuvan. Dokumentti tarjoaa monipuolisen ja tiiviin kokonaiskuvan Pohjois-Savon toteutuneesta kehityksestä ja näköpiirissä olevista kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

Tilanne- ja kehityskuva koostuu katsauksista kuuteen teemaan:

  1. väestökehitys
  2. ympäristön kestävä kehitys
  3. alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne- ja viestiyhteydet
  4. elinkeinot ja TKI-toiminta
  5. työvoiman saatavuus, osaaminen ja sivistys
  6. osallisuus ja hyvinvointi

Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuva 2024 -aineisto koostuu tekstidokumentista, tiivistetystä esityksestä ja kokoavasta taulukosta.

Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuva 2024, tekstidokumentti 
Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuva 2024, tiivistetty esitys
Pohjois-Savon tilanne- ja kehityskuva 2024, kokoava taulukko tilastoista