EU-rahoitus ja liikenneinfra painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteissa

28.02.2023

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat julkaisseet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Pitkäaikainen yhteistyö perustuu yhdistäviin tarpeisiin kotimaan päätöksenteossa ja yhteiseen asemaan EU:n aluepolitiikassa.

Yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden laatiminen aloitettiin vuonna 2022, kun Pohjois-Savo toimi Itä-Suomen maakuntien puheenjohtajana.

Hallitusohjelmatavoitteissa korostuvat Suomen EU-politiikan painopisteet, liikenneinfran parantaminen sekä elinvoima-, energia- ja investointipolitiikka. Vaarana on, että elinvoimatyhjiö idässä ja pohjoisessa ajaisi koko Suomen yhä suurempien turvallisuushaasteiden eteen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuosi sitten aiheutti monestakin syystä nopean tarpeen tehdä uusia arvioita. Muuttuneet liikennevirrat Suomen tie- ja rataverkolla edellyttävät Suomen tulevalta hallitukselta infrainvestointien painopisteen asettamiselle Itä-Suomen runkoväyliin Savon ja Karjalan radoille ja valtateille.

– Monien aiemmin Venäjältä tuotujen raaka-aineiden kuten teollisuus- ja energiapuun kotimainen hankinta on lisääntynyt voimakkaasti, mikä taas vaatii panosta vähäliikenteiseen tie- ja rataverkkoon perusväylänpidon rahoituksen korottamisen muodossa, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen.

Pohjois-Savo on liikenteen solmukohta

Iso yhteinen tulevaisuudenkuva on kytkeä Itä- ja Pohjois-Suomi järeillä infrainvestoinneilla Perämeren kaaren kautta Norjan rannikolle ja Narvikiin. Tällä varmistetaan Itämeri-riippumaton vienti- ja tuontiyhteys. Tämä edellyttää myös kotimaassa investointeja, joilla Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) väylät yhdistyvät ydinverkkoon.

– Huoli kuntien asemasta ja rahoituksesta sote-uudistuksen jälkeen yhdistää aluettamme. Vahvalla paikallishallinnolla on tulevaisuudessakin tärkeitä tehtäviä ja maamme harvaan asutuilla alueilla elinvoimaiset kunnat ovat myös varautumisen ja poikkeusolojen kannalta avainasemassa, Kokkonen painottaa.

Itä- ja Pohjois-Suomen hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Maakuntahallituksen päätöstiedote 28.2.2023


Lisätietoja antavat:

Mira Kokkonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 305 0656

Satu Vehreävesa, va. maakuntajohtaja
p. 044 714 2648