Maakuntakaavaehdotus etenee viimeistelyvaiheeseen

26.06.2023

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen viranomaispalautetta. Huhti-toukokuussa pidetyn viranomaiskuulemisen palautteena saatiin 45 viranomaislausuntoa. Lausunnot vastineineen on käsitelty viranomaisneuvottelussa 21. kesäkuuta.

Viranomaispalaute kohdistui erityisesti neljään aihepiiriin: kaavamääräysten yksityiskohtaisuuteen ja merkintöjen päällekkäisyyteen, luontoon, tuulivoimaan sekä moderniin kulttuuriympäristöön.

Pohjois-Savon liitto toteaa vastineissaan, että kaavamerkintöjen päällekkäisyyttä ja niiden vaikutuksia tullaan tarkentamaan kaavaselostuksessa. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuutta vähennetään. Luontoon liittyvät maakuntakaavan merkinnät säilytetään, mutta niistä käydään lisäneuvotteluja ja merkintöjen suunnitteluohjeita híotaan. Maakuntarajat ylittävät merkinnänosat poistetaan. Muuttuvan lainsäädännön vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa. Kaavaselostuksessa olevaa tuulivoimakohteiden taulukkoa selvennetään. Tuulivoimaa koskevaa yleismääräystä muokataan ilman mainintaa Puolustusvoimien kohteiden tarkoista etäisyysvaatimuksista.

Maakunnallisesti merkittävien modernin aikakauden rakennuskohteiden merkintöjen mahdollisia muutoksia peilataan kaikkien kuntien kohdalla tehtäviin ratkaisuihin siten, että maakunnallisesti merkittävän modernin aikakauden rakennusten kokonaisuus säilyisi eheänä. Lisäksi pohditaan, onko ko. merkinnän räätälöiminen vielä tarkemmin erikseen modernin aikakauden rakennuksille tarpeen. Maakuntakaavaehdotuksen viimeistely jatkuu. Sitä käsitellään kesälomakauden jälkeen aluerakennetyöryhmässä sekä maakuntavaltuuston kaavaseminaarissa 4. syyskuuta.

Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville tulevana syksynä ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn ensi vuoden alussa.

Maakuntahallituksen päätöstiedote 26.6.2023

Aihealueet maakuntakaavoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/isolaannaelina400x400px.jpg

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi